Tài chính

TP. HCM: Thu hơn 1.500 tỷ đồng nợ thuế năm 2018 chuyển sang bằng biện pháp cưỡng chế

(VNF) - Báo cáo kết quả công tác cưỡng chế nợ thuế 5 tháng đầu năm 2019 của Cục Thuế TP. HCM cho thấy nhiều biện pháp cưỡng chế nợ đã được cơ quan này tiến hành, trong đó đáng chú ý là việc phát hành thông báo tiền thuế nợ, tiền chậm nộp với số lượt ban hành lên đến gần 3,3 triệu lượt.

TP. HCM: Thu hơn 1.500 tỷ đồng nợ thuế năm 2018 chuyển sang bằng biện pháp cưỡng chế

TP. HCM: Thu hơn 1.500 tỷ đồng nợ thuế năm 2018 chuyển sang bằng biện pháp cưỡng chế. (Ảnh minh hoạ)

Theo Cục Thuế TP. HCM, tổng số nợ thuế có khả năng thu trên địa bàn 5 tháng đầu năm đã tăng thêm 53,91% so với thời điểm đầu năm, lên 13.707 tỷ đồng; gồm các khoản thuế và phí 6.908 tỷ đồng, các khoản nợ liên quan đến đất 3.010 tỷ đồng, tiền phạt và tiền chậm nộp 3.545 tỷ đồng...

Trong kỳ, đơn vị đã thu được 3.749 tỷ đồng nợ thuế của năm 2018 chuyển sang, đạt 42,1%. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 2.186 tỷ đồng và thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 1.563 tỷ đồng.

Cũng theo Cục Thuế TP. HCM, để đạt được kết quả trên, ngoài việc đôn đốc thu nợ như gọi điện thoại, gửi tin nhắn SMS… cơ quan này đã tiến hành một loạt các biện pháp cưỡng chế như ban hành hơn 3,29 triệu lượt thông báo tiền thuế nợ, tiền chậm nộp (thông báo 07/QLN); ban hành 16.412 quyết định cưỡng chế với số tiền thuế nợ tương ứng 11.657 tỷ đồng; công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng 2.215 doanh nghiệp chây ì nợ thuế với số thuế nợ 5.778 tỷ đồng...

Liên quan đến ngành thuế, báo cáo mới đây của Tổng cục Thuế cho biết trong 5 tháng đầu năm 2019, toàn ngành thuế đã thực hiện được 22.714 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế. Riêng thực hiện kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế được 138.364 hồ sơ.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là hơn 13.536 tỷ đồng, bằng 113,13% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 4.045 tỷ đồng; giảm khấu trừ hơn 670 tỷ đồng; giảm lỗ hơn 8.820 tỷ đồng.

Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là hơn 2.122 tỷ đồng, đạt 52,47% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra, tăng 6,37% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo Tổng cục Thuế, trong tổng số 22.714 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, toàn ngành cũng đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 80 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết. Qua đó đã truy thu, truy hoàn và phạt 491,92 tỷ đồng; giảm lỗ 947,24 tỷ đồng; giảm khấu trừ 4,87 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế hơn 2.131 tỷ đồng.

Cơ quan thuế cũng đã thực hiện thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng là 1.875 quyết định, tương ứng với số tiền hoàn 8.061 tỷ đồng. Tổng số tiền truy hoàn và phạt 55,5 tỷ đồng (trong đó truy hoàn 40,1 tỷ đồng, phạt 15,5 tỷ đồng).

Tin mới lên