Tài chính

UBCKNN đề nghị bổ sung 'Chứng khoán' vào danh mục dịch vụ thiết yếu để TTCK hoạt động bình thường trong đại dịch

(VNF) - "Để hoạt động của thị trường chứng khoán được đảm bảo thông suốt, UBCKNN kính đề nghị UBND tỉnh/thành phố đưa ngành Chứng khoán vào danh mục ngành "dịch vụ thiết yếu" để tạo điều kiện cho thị trường chứng khoán nói chung và các hoạt động liên quan đến thị trường chứng khoán trên địa bàn tỉnh/thành phố được hoạt động bình thường", văn bản của UBCKNN nêu rõ.

UBCKNN đề nghị bổ sung 'Chứng khoán' vào danh mục dịch vụ thiết yếu để TTCK hoạt động bình thường trong đại dịch

UBCKNN đề nghị bổ sung 'Chứng khoán' vào danh mục dịch vụ thiết yếu để TTCK 'hoạt động bình thường' trong đại dịch

Ngày 27/3 và 31/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong đó có nội dung chỉ đạo tạm đình chỉ các hoạt động kinh doanh dịch vụ trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu.

Trong văn bản mới đây gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết cơ quan này nhận thức rằng các dịch vụ tài chính - tiền tệ như ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kế toán, kiểm toán… là các dịch vụ thiết yếu của quốc gia cần được duy trì.

Do vậy, UBCKNN đã có các Công văn số 86/TB-UBCK ngày 8/3/2020, Công văn số 92/TB-UBCK ngày 13/3/2020, Công văn số 120/TB-UBCK ngày 27/3/2020 và Công văn số 131/TB-UBCK ngày 31/3/2020 cho các tổ chức liên quan hoạt động trong ngành chứng khoán (các sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán, ngân hàng chỉ định thanh toán, ngân hàng lưu ký) phải tổ chức hoạt động bình thường, tăng cường giao dịch trực tuyến, đồng thời tuân thủ các quy định của Trung ương và địa phương về công tác phòng, chống dịch.

"Để hoạt động của thị trường chứng khoán được đảm bảo thông suốt, UBCKNN kính đề nghị UBND tỉnh/thành phố đưa ngành Chứng khoán vào danh mục ngành "dịch vụ thiết yếu" để tạo điều kiện cho thị trường chứng khoán nói chung và các hoạt động liên quan đến thị trường chứng khoán trên địa bàn tỉnh/thành phố được hoạt động bình thường", văn bản của UBCKNN nêu rõ.

 

Tin mới lên