Ngân hàng

VAMC ‘xin’ được cấp đủ 5.000 tỷ đồng vốn điều lệ

(VNF) - VAMC đề nghị được cấp đủ 5.000 tỷ đồng vốn điều lệ (thêm 3.000 tỷ đồng) theo Quyết định 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017, nhằm “bổ sung nguồn vốn kịp thời cho VAMC để đẩy mạnh hoạt động mua nợ theo giá trị thị trường”.

VAMC ‘xin’ được cấp đủ 5.000 tỷ đồng vốn điều lệ

VAMC ‘xin’ được cấp đủ 5.000 tỷ đồng vốn điều lệ

Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) vừa công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018.

Theo kế hoạch, năm 2018, VAMC được phép phát hành trái phiếu đặc biệt với tổng giá trị tối đa là 32.000 tỷ đồng. Đối với việc mua nợ theo giá thị trường, công ty này đặt mục tiêu mua 3.500 tỷ đồng nợ xấu.

Về xử lý nợ, VAMC hướng tới năm 2022 xử lý tối thiểu 140.000 tỷ đồng nợ xấu đã mua, trong đó riêng năm 2018 xử lý 34.504 tỷ đồng.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, VAMC đề nghị Ngân hàng Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan đến Nghị quyết số 42 về thí điểm xử lý nợ xấu sớm có văn bản hướng dẫn về nhiều nội dung.

Cụ thể, Bộ Tài nguyên – Môi trường hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu là dự án bất động sản đang dở dang. Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn việc áp dụng các thủ tục rút gọn trong giả quyết tranh chấp liên quan đến tài sản bảo đảm tại Tòa án.

Lãnh đạo VAMC cho biết công ty này sẽ nghiên cứu triển khai các nghiệp vụ mới như bảo lãnh, đầu tư góp vốn, mua cổ phần, đầu tư, khai thác, sửa chữa cho thuê tài sản bảo đảm, tư vấn môi giới…

Đặc biệt, VAMC đề nghị được cấp đủ 5.000 tỷ đồng vốn điều lệ (thêm 3.000 tỷ đồng) theo Quyết định 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017, nhằm “bổ sung nguồn vốn kịp thời cho VAMC để đẩy mạnh hoạt động mua nợ theo giá trị thị trường”.

Lãnh đạo VAMC cho hay công ty này sẽ tổ chức tiếp xúc và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp cận danh mục, hồ sơ pháp lý các khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm để giới thiệu và chào bán các khoản nợ/tài sản bảo đảm.

Năm 2017, VAMC đã thực hiện mua 565 khoản nợ từ 414 khách hàng thuộc 14 tổ chức tín dụng với tổng dư nợ gốc đạt 32.377 tỷ đồng, giá mua đạt 31/831 tỷ đồng.

Lũy kế từ năm 2013 đến 31/12/2017, VAMC đã mua được 26.221 khoản nợ của 16.269 khách hàng tại 42 tổ chức tín dụng, với tổng dư nợ gốc nội bảng là 307.932 tỷ đồng, giá mua nợ là 277.755 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2017, sau khi được Ngân hàng Nhà nước cấp đủ 2.000 tỷ đồng vốn điều lệ, VAMC đã tiến hành mua nợ theo giá thị trường với 6 khách hàng. Tổng giá mua nợ là 3.141 tỷ đồng.

Theo thống kê, tổng số tiền thu hồi nợ năm 2017 của VAMC đạt 30.641 tỷ đồng; lũy kế từ năm 2013 đã thu hồi được 81.656 tỷ đồng. Công ty này cũng đã bán 865 khoản nợ trong năm qua với giá bán nợ là 6.472 tỷ đồng; bán tài sản bảo đảm với giá 4.865 tỷ đồng.

Về cơ cấu lại nợ, năm 2017, VAMC đã điều chỉnh lãi suất cho 29 khách hàng với dư nợ gốc được điều chỉnh là 249 tỷ đồng; miễn, giảm lãi/phí cho 386 khách hàng với tổng số tiền miễn giảm lãi là 1.294 tỷ đồng; cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 4 khách hàng với dư nợ gốc 231 tỷ đồng.

Tin mới lên