Tài chính

Vietsovpetro đặt mục tiêu doanh thu năm 2020 dự kiến 1,38 tỷ USD

(VNF) - Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đặt mục tiêu doanh thu dự kiến năm 2020 ở mức 1,38 tỷ USD. Kế hoạch nộp ngân sách Nhà nước Việt Nam (bao gồm lợi nhuận phía Việt Nam, thuế và các khoản trích nộp khác) 733,4 triệu USD, trong đó lợi nhuận Việt Nam 102,5 triệu USD. Lợi nhuận phía Nga là 98,5 triệu USD.

Vietsovpetro đặt mục tiêu doanh thu năm 2020 dự kiến 1,38 tỷ USD

Vietsovpetro đặt chỉ tiêu doanh thu năm 2020 dự kiến 1,38 tỷ USD

Tại Kỳ họp lần thứ 52 Hội đồng Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro diễn ra vào ngày 12/12 tại Vũng Tàu, Vietsovpetro đã kiến nghị các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020.

Ngày 12/12/2019, tại Vũng Tàu đã diễn ra Kỳ họp lần thứ 52 Hội đồng Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro

Cụ thể, về khai thác dầu khí, triển khai các giải pháp đảm bảo khai thác an toàn với sản lượng 3.126,9 nghìn tấn dầu và condensate, bao gồm sản lượng Lô 09-1 và 09-3/12 (mỏ Cá Tầm, phần của Vietsovpetro). Sản lượng khai thác khí thiên nhiên dự kiến 70,4 triệu m3.

Trong công tác tìm kiếm thăm dò, tại lô 09-1 dự kiến tiến hành 24.960 mét khoan, kết thúc xây dựng 7 giếng. Ngoài ra, sẽ khoan và thử vỉa giếng CT-7X tại lô 09-3/12, giếng CV-2X tại lô 16-1/15 và TN-4X tại lô 12/11.

Về khoan khai thác, đảm bảo hoàn thành 72.540 mét khoan khai thác, kết thúc thi công 17 giếng mới, tiến hành sửa chữa lớn 39 lượt sửa chữa giếng khoan. Đối với lô 09-3/12 kết thúc thi công 2 giếng với tổng số mét khoan 6.885 mét.

Trong xây dựng các công trình biển, Vietsovpetro đặt mục tiêu tập trung lực lượng đảm bảo tiến độ mua sắm, chế tạo, lắp đặt, xây dựng và đưa vào vận hành giàn BK-21 vào ngày 30/10/2020; tiến hành đấu thầu mua sắm vật tư, thiết bị và thuê dịch vụ để khôi phục kết cấu thượng tầng giàn RC-7 mỏ Rồng và xây dựng giàn BK-18A mỏ Bạch Hổ để đưa vào vận hành trong năm 2021.

Về đầu tư trang thiết bị mới, hoàn thành tiếp nhận và đưa vào khai thác 2 tàu dịch vụ mới và đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án: hoán cải và mở rộng công suất nén khí lô 09-1,  xây dựng máy nén Booster tại mỏ Rồng để giảm đốt khí, cải hoán hệ thống xử lý nước đồng hành trên giàn CTP-2,...

Về công tác mở rộng vùng hoạt động, thực hiện nhiệm vụ trong chương trình công tác và ngân sách 2020 đã được phê duyệt và các nghĩa vụ đối với các lô hiện có; vận hành an toàn và hiệu quả giàn CTC-1 mỏ Cá Tầm; hoàn thành các thủ tục tham gia vào Lô 09-2/09, nhận giấy phép đầu tư điều chỉnh và triển khai giai đoạn phát triển mỏ.

Đáng chú ý là Vietsovpetro đặt chỉ tiêu doanh thu năm 2020 dự kiến ở mức 1,38 tỷ USD. Kế hoạch nộp ngân sách Nhà nước Việt Nam (bao gồm lợi nhuận Phía Việt Nam, thuế và các khoản trích nộp khác) 733,4 triệu USD, trong đó lợi nhuận Việt Nam 102,5 triệu USD. Lợi nhuận Phía Nga là 98,5 triệu USD.

Vietsovpetro đặt chỉ tiêu doanh thu năm 2020 dự kiến 1,38 tỷ USD

Theo báo cáo đến giữa tháng 11/2019, Vietsovpetro đã hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất chính cả năm như: sản lượng khai thác dầu lô 09-1 cán mức 3.100 nghìn tấn, khai thác khí thiên nhiên đạt mức 117,8 triệu m3. Các chỉ tiêu về tài chính như doanh thu bán dầu khí-condensate, nộp ngân sách nhà nước, lợi nhuận hai phía cũng đều đã hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Dự kiến sản lượng khai thác dầu năm 2019 của Vietsovpetro là 3.732,8 nghìn tấn (đạt 106,3% kế hoạch); khai thác khí thiên nhiên 135,7 triệu m3 (115,2% kế hoạch), cung cấp về bờ 1.057,9 triệu m3 khí, đạt 170,0% kế hoạch.

Doanh thu bán dầu, khí và condensate năm 2019 dự kiến trên 1,819 tỷ USD (đạt 112,4% kế hoạch), tổng nộp NSNN và lợi nhuận hai phía năm 2019 dự kiến trên 1,23 tỷ USD (đạt 125% so với kế hoạch), riêng lợi nhuận hai phía ở mức trên 368 triệu USD (đạt 157% kế hoạch).

Xem thêm: Khánh Hòa: Yêu cầu chấm dứt việc bán bất động sản du lịch cho người nước ngoài sai quy định

Tin mới lên