Tài chính

Vinamilk trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%, thưởng cổ phiếu tỷ lệ 5:1

(VNF) - Công ty cổ phần Sữa Việt Nam – Vinamilk (HoSE:VNM) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt vào ngày 6/9 và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).

Vinamilk trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%, thưởng cổ phiếu tỷ lệ 5:1

Vinamilk trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%, thưởng cổ phiếu tỷ lệ 5:1

Theo đó, VNM sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, bắt đầu thanh toán từ ngày 26/9/2018.

VNM cũng sẽ phát hành hơn 290,24 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cổ phiếu thưởng chia theo tỷ lệ 5:1 (cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới).

Nguồn vốn phát hành cổ phiếu trích từ thặng dư vốn cổ phần gần 261 tỷ đồng và trích từ quỹ đầu tư phát triển không quá 2.641 tỷ đồng.

Hiện tại, VNM đang lưu hành 1.451.246.749 cổ phiếu (có 208.680 cổ phiếu quỹ). Dự kiến sau phát hành VNM sẽ tăng vốn điều lệ lên trên 17.414 tỷ đồng.

Năm 2017, VNM đạt 51.041 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng trưởng 9% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 10.278 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. EPS đạt 6.355 đồng/cổ phiếu.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán, tính đến 31/12/2017, VNM còn gần 5.737 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, Quỹ đầu tư phát triển còn gần 2.852 tỷ đồng. Ngoài ra còn gần 260,7 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Như vậy với đợt phát hành cổ phiếu thưởng này, VNM sẽ dùng hết thặng dư vốn cổ phần và một phần lớn quỹ đầu tư phát triển để chia thưởng cho cổ đông nhằm tăng vốn điều lệ.

Tin mới lên