Tài chính

Vừa công bố mua lại trái phiếu trước hạn, An Gia ráo riết tìm vốn ngoại

(VNF) - Sau khi công bố thông tin về việc mua lại trái phiếu trước hạn vào cuối tháng 10 vừa qua, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HoSE: AGG) liên tục phê duyệt các khoản vay nước ngoài có giá trị lên tới hơn chục triệu USD.

Vừa công bố mua lại trái phiếu trước hạn, An Gia ráo riết tìm vốn ngoại

Sau kế hoạch mua lại trái phiếu trước hạn, An Gia (AGG) ráo riết tìm vốn ngoại

HĐQT An Gia vừa chấp thuận việc doanh nghiệp này vay ngắn hạn khoản vay 10 triệu USD được cấp bởi The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd – Offshore Banking Branch và một khoản tín dụng có giá trị 10 triệu USD được cấp bởi Ngân hàng The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. – chi nhánh Đồng Nai (SCSB – Đồng Nai) để phát hành thư tín dụng dự phòng cho Công ty có hạn mức lên đến 10 triệu USD để đảm bảo cho khoản tín dụng SCSB – OBB.

Trước đó, An Gia cũng phê duyệt khoản vay có giá trị tối đa 15 triệu USD được cấp bởi Hana Pte Limited. Khoản vay này sau đó được điều chỉnh lên 18 triệu USD.

Được biết, các khoản vay này được An Gia thông qua sau khi doanh nghiệp này công bố thông tin về việc mua lại trái phiếu trước hạn.

Cụ thể, An Gia lên kế hoạch mua lại trước hạn lô trái phiếu AGGH2122001. Lô trái phiếu này được phát hành với tổng giá trị 300 tỷ đồng. An Gia sẽ mua lại trước hạn toàn bộ khối lượng trái phiếu nêu trên, dự kiến thực hiện trong quý IV/2022.

Nguồn tiền mua lại trái phiếu theo An Gia cho biết lấy từ nguồn tiền hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Được biết, lô trái phiếu AGGH2122001 được An Gia phát hành vào ngày 20/12/2021, là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản, kỳ hạn 12 tháng.

Lô trái phiếu bao gồm 3.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, hoàn tất phát hành vào ngày 28/1/2022.

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần của AGG đạt 5.466 tỷ đồng, tăng 8 lần; lợi nhuận gộp đạt 953 tỷ đồng, tăng 4,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trong 9 tháng, doanh thu tài chính đạt 236 tỷ đồng, giảm 19%. Trong khi đó, chi phí tài chính đạt 275 tỷ đồng, tăng 30%; chi phí bán hàng đạt 503 tỷ đồng, tăng gấp 5,6 lần và lỗ trong công ty liên kết 48 tỷ đồng. Bởi vậy, lãi trước thuế chỉ tăng thêm 31%, đạt 291 tỷ đồng.

Tại ngày kết thúc quý III/2022, nợ phải trả của AGG là 7.779 tỷ đồng, giảm 21% so với đầu kỳ. Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm 20%, còn 2.675 tỷ đồng – diễn biến tương ứng với đà tăng doanh thu quý này.

Nợ vay giảm mạnh, còn 1.444 tỷ đồng, giảm 41% so với đầu kỳ. Trong đó, vay ngắn hạn 1.355 tỷ đồng (tăng 8 tỷ đồng); vay dài hạn 309 tỷ đồng, giảm 72%.

Tin mới lên