Hồ sơ VNF

Báo cáo tình hình kinh tế - tài chính 9 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2017

(VNF) - Theo báo cáo tình hình kinh tế - tài chính mới đây của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, ước tính đến hết tháng 9/2017, tín dụng ước tăng 11,5% so với cuối năm 2016, nếu tính cả trái phiếu doanh nghiệp tăng 12,9% (cùng kỳ năm 2016 tăng 12,5%).

Báo cáo tình hình kinh tế - tài chính 9 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2017

Ảnh minh họa.

Đi sâu hơn, tỷ trọng tín dụng trung dài hạn tiếp tục xu hướng giảm. Tín dụng trung và dài hạn ước tăng 10,7% (cùng kỳ năm 2016 tăng 14,9%), chiếm 54% tổng tín dụng (cùng kỳ năm 2016 chiếm 55,6%).

Tín dụng VND vẫn chiếm tỷ trọng lớn, tuy nhiên tăng trưởng tín dụng ngoại tệ 9 tháng đầu năm 2017 cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2016.

Cụ thể, tín dụng ngoại tệ ước tăng tới 12,9%, cao hơn nhiều mức 5,4% cùng kỳ năm 2016, chiếm 8,4% tổng tín dụng. Tín dụng VND ước tăng 13% so với cuối năm 2016 (cùng kỳ 2016 tăng 14,4%), chiếm khoảng 91,6% (gần như không đổi so với cùng kỳ 2016).

Huy động vốn 9 tháng đầu năm 2017 tăng trưởng khá, gần như đã "bắt kịp" tăng trưởng tín dụng, ước tăng 11,2% so với cuối năm 2016 (cùng kỳ năm 2016 tăng 14,1%). Trong đó, tiền gửi khách hàng ước tăng khoảng 10,9% so với cuối năm 2016, phát hành giấy tờ có giá ước tăng 18,6%.

Đáng chú ý, mặc dù tín dụng ngoại tệ tăng tới 12,9% nhưng huy động ngoại tệ chỉ tăng 4,3%, chiếm khoảng 10,2% tổng huy động. Huy động vốn bằng VND ước tính tăng 12,5%, chiếm 89,8%.

Bạn đọc quan tâm có thể tải Báo cáo tại đây.

Tin mới lên