Hồ sơ VNF

Báo cáo tóm tắt về việc xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ đọng thuế

(VNF) - Tính đến ngày 31/12/2017, tổng số tiền thuế nợ là là 78.466 tỷ đồng. Để giải quyết toàn diện nợ đọng, Chính phủ cho rằng cần thiết phải xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ đọng thuế.

Báo cáo tóm tắt về việc xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ đọng thuế

Hiện nay tồn tại nhiều trường hợp doanh nghiệp bị phá sản đã xóa các khoản nợ thuế theo Luật Quản lý thuế, tuy nhiên khoản nợ tiền thuê đất không thuộc đối tượng xóa nợ vẫn đang còn tồn tại.

Trong khi đó, việc xử lý tiền chậm nộp hoặc tiền phạt chậm nộp sẽ giúp tháo gỡ khó khăn về tài chính cho những doanh nghiệp có phát sinh nợ thuế do gặp nguyên nhân bất khả kháng.

Do đó, Chính phủ cho rằng việc trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về xử lý nợ đọng thuế không còn khả năng nộp ngân sách là rất cần thiết.

Quý độc giả quan tâm có thể xem nội dung Báo cáo tóm tắt về việc xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ đọng thuế trên cả nước của Chính phủ tại đây.

Tin mới lên