Hồ sơ VNF

Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán việc quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế năm 2017

(VNF) - Tính đến 31/12/2017, số dư Quỹ Bảo hiểm y tế là 40.126 tỷ đồng với hơn 81 triệu người tham gia, tương đương với 86,9% dân số cả nước, tăng 6,95% (hơn 5 triệu người) so với năm 2016.

Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán việc quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế năm 2017

Năm 2017, các cơ sở y tế thanh toán chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế chưa đúng quy định 168 tỷ đồng.

Báo cáo cho biết năm 2017, Quỹ Bảo hiểm y tế bội chi 18.153 tỷ đồng, bằng 21% tổng thu năm 2017 và bằng 45% số dư quỹ tại thời điểm 31/12/2017.

Trong khi đó, nợ đóng Quỹ Bảo hiểm y tế tại thời điểm 31/12/2017 là 2.830 tỷ đồng, bằng 3,29% số phải nộp của các đơn vị.

Được biết, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Y tế và các cơ quan có liên quan cơ bản đã thực hiện tốt trong việc quản lý, sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại bất cập.

Cụ thể, Bộ Y tế vẫn chưa ban hành đầy đủ gói dịch vụ y tế cơ bản do Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả, cũng như chưa quy định đầy đủ giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viên cùng hạng trên toàn quốc theo quy định.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng chưa ban hành đầy đủ quy định chuyên môn kỹ thuật liên quan đến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế để đảm bảo việc chỉ định điều trị hợp lý, hiệu quả, ngăn ngừa trục lợi Quỹ Bảo hiểm y tế.

Cũng theo báo cáo, mặc dù Bộ Y tế đã điều chỉnh, bổ sung giá của 88 dịch vụ kỹ thuật, trong đó một số dịch vụ được điều chỉnh giảm trên 50% so với giá đã ban hành, song một số định mức, đơn giá điều chỉnh không có cơ sở, chưa phù hợp.

Ngoài ra, tình trạng cấp trùng thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách còn xảy ra ở nhiều tỉnh, thành phố. Đặc biệt, các cơ sở y tế thanh toán chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế năm 2017 chưa đúng quy định 168 tỷ đồng.

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán việc quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế năm 2017 tại đây.

Tin mới lên