Hồ sơ VNF

Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 42 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

(VNF) - Chính phủ vừa có báo cáo tóm tắt tổng kết và đề xuất việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 42 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 42 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

Nghị quyết số 42 được ban hành nhằm mục tiêu hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đồng bộ về xử lý nợ xấu, đảm bảo phù hợp với thực tiễn, xử lý những bất cập, khó khăn và duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức an toàn, dưới 3% tổng dư nợ của hệ thống TCTD, nâng cao vai trò và năng lực của VAMC.

Gần 5 năm triển khai trong thực tiễn, các mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết số 42 về cơ bản đã đạt được.

Theo báo cáo, Lũy kế từ 15/8/2017 đến 31/12/2021, toàn hệ thống các TCTD đã xử lý được 380,2 nghìn tỷ đồng nợ xấu theo Nghị quyết số 42, bằng 47,9% số nợ xấu theo Nghị quyết số 42 tại thời điểm 15/8/2017 và số nợ xấu theo Nghị quyết số 42 phát sinh mới trong thời gian Nghị quyết số 42 có hiệu lực.              

Trong tổng số 380,2 nghìn tỷ đồng nợ xấu theo Nghị quyết số 42 đã được xử lý có 148 nghìn tỷ đồng là do khách hàng tự trả nợ (chiếm 38,93%), cao hơn so với mức 22,8% trung bình năm từ 2012-2017 do khách hàng tự trả nợ/tổng nợ xấu nội bảng đã xử lý. Đồng thời, kết quả xử lý, bán, phát mại TSBĐ để thu hồi nợ của TCTD và VAMC đạt 77,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 20,3%.

Tính trung bình nợ xấu đã xử lý đạt khoảng 5,67 nghìn tỷ đồng/tháng, cao hơn mức trung bình 3,25 nghìn tỷ đồng/tháng trong giai đoạn trước khi Nghị quyết 42 có hiệu lực (từ năm 2012 – 2017).

Quý độc giả quan tâm có thể xem Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 42 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng tại đây.

Tin mới lên