Công nghệ

'Bắt tay' FPT, công ty con của EVN muốn trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025

(VNF) - Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) và Tập đoàn FPT vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về lĩnh vực chuyển đổi số trong hệ thống quản trị, kinh doanh điện năng và quản lý vận hành, hiện thực hoá mục tiêu EVNSPC trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025.

'Bắt tay' FPT, công ty con của EVN muốn trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025

EVNSPC sẽ cùng FPT tiến hành số hoá và chuyển đổi số.

Theo đó, EVNSPC sẽ cùng FPT tiến hành số hoá và chuyển đổi số các quy trình quản lý vận hành kinh doanh phân phối điện năng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý và kinh doanh phân phối điện, giảm thiểu chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty.

FPT đề xuất một số trọng tâm chuyển đổi số có thể thực hiện ngay tại EVNSPC, bám sát vào 5 mục tiêu chuyển đổi số trọng tâm của đơn vị giai đoạn 2021 - 2022 hướng đến năm 2025.

Cụ thể, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để đổi mới, cải tiến quy trình quản lý và vận hành hệ thống điện; thiết kế trải nghiệm nhằm thu hút ngày càng nhiều khách hàng tương tác trên các kênh kỹ thuật số, tăng cường phân tích để thấu hiểu khách hàng; cải tiến quy trình, tối ưu hóa hoạt động quản trị doanh nghiệp, tăng cường quản trị và ra quyết định dựa trên dữ liệu; xây dựng một hệ sinh thái số mạnh mẽ, linh hoạt, tăng cường tối đa các dịch vụ, dữ liệu dùng chung, tăng cường an ninh bảo mật…

Từ đó giúp EVNSPC trở thành một đơn vị vững mạnh trong Tập đoàn EVN về chuyển đổi số và vận hành trên nền tảng số; tiết kiệm chi phí, nâng cao năng lực phục vụ và năng suất lao động.

Ông Nguyễn Phước Đức, Tổng giám đốc EVNSPC khẳng định chuyển đổi số là chương trình trọng tâm quan trọng nhất của doanh nghiệp, là động lực giúp EVNSPC tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, phát huy tốc độ tăng trưởng và gia tăng uy tín đối với khách hàng.

Còn theo ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc Tập đoàn FPT, đây là sự khởi đầu của những hành động cụ thể, những đề xuất cụ thể để giải quyết hiệu quả từng bài toán của EVNSPC mà 2 bên cùng nhau bắt tay thực hiện. FPT sẽ nghiên cứu, tư vấn lộ trình chuyển đổi số phù hợp, hiệu quả và cam kết đồng hành cùng EVNSPC trên lộ trình chuyển đổi số, góp phần đưa EVNSPC sớm trở thành doanh nghiệp số.

Tin mới lên