Thị trường

Bộ Tài chính bác đề xuất sắm xe công, yêu cầu Bộ Xây dựng đấu giá khi thanh lý tài sản

(VNF) – Liên quan đến phương án xử lý hơn 15 chiếc xe dôi dư thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính đã có văn bản yêu cầu Bộ Xây dựng phải đấu giá công khai các xe được đem bán thanh lý.

Bộ Tài chính bác đề xuất sắm xe công, yêu cầu Bộ Xây dựng đấu giá khi thanh lý tài sản

Bộ Tài chính bác bỏ đề xuất sắm xe công cho Nhà xuất bản Xây dựng của Bộ Xây dựng (ảnh minh họa)

Bộ Xây dựng mới đây đã có đề xuất phương án xử lý 15 chiếc xe ô tô chuyên dùng dôi dư của bộ này gửi Bộ Tài chính. Trong đó, Bộ Xây dựng yêu cầu được chuyển 11 chiếc sang phục vụ công tác chung cho các đơn vị còn thiếu xe so với tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe phục vụ công tác chung và thay các xe đã cũ.

4 chiếc xe còn lại, Bộ Xây dựng đề xuất thực hiện bán thanh lý để hoàn trả lại tài sản cho Nhà nước.

Sau khi xem xét, Bộ Tài chính đã đồng ý với phương án chuyển đổi 11 xe về các đơn vị còn thiếu. Tuy nhiên, Bộ Tài chính yêu cầu phương án bán thanh lý 4 xe phải được thực hiện đấu giá công khai, không áp dụng hình thức bán theo chỉ định.

Ngoài việc xử lý 15 chiếc xe công dôi dư, Bộ Xây dựng còn đề xuất được trang bị mới 5 xe chuyên dùng cho 4 đơn vị.

Đối với đề xuất này, Bộ Tài chính đã chấp thuận cho 3 đơn vị được mua sắm xe mới. Còn với Nhà xuất bản Xây dựng (thuộc Bộ Xây dựng), Bộ Tài chính nhấn mạnh đây là đơn vị không có tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô chuyên dùng nên việc trang bị là chưa phù hợp.

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm trước Chính phủ về quyết định trang bị mới xe chuyên dùng cho 3 đơn vị nói trên được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Tin mới lên