Tài chính

Cao su Sao Vàng (SRC) của Chủ tịch Phạm Hoành Sơn bị phạt và truy thu thuế hơn 1,6 tỷ đồng

(VNF) - Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (HoSE: SRC) vừa nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế từ Tổng cục thuế.

Cao su Sao Vàng (SRC) của Chủ tịch Phạm Hoành Sơn bị phạt và truy thu thuế hơn 1,6 tỷ đồng

Cao su Sao Vàng (SRC) bị phạt và truy thu thuế hơn 1,6 tỷ đồng

Theo quyết định, SRC của chủ tịch Phạm Hoành Sơn đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền phải nộp, vi phạm quy định hành chính về thuế.

SRC bị áp dụng hình thức xử phạt là phạt tiền hơn 225 triệu đồng, trong đó phạt do khai sai thuế thu nhập doanh nghiệp là 167 triệu đồng và phạt do khai sai thuế nhà thầu là hơn 58 triệu đồng.

Cũng theo quyết định xử phạt, SRC bị truy thu thuế trong 3 năm liên tiếp (2017-2019) với tổng số tiền lên đến 1,12 tỷ đồng. Trong đó năm 2017 truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp 280 triệu đồng, thuế nhà thầu 291 triệu đồng; năm 2018 thuế thu nhập doanh nghiệp truy thu là 253 triệu đồng và năm 2019 thuế thu nhập doanh nghiệp truy thu là 303 triệu đồng.

Số tiền chậm nộp tính hết ngày 3/12/2020 mà SRC phải nộp vào ngân sách nhà nước là 253 triệu đồng. Công ty có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ ngày 4/12/2020 đến thời điểm thực nộp tiền.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt, nếu Cao su Sao Vàng chưa chấp hành quyết định trên thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Như vậy, tổng số tiền phạt và truy thu thuế mà SRC phải nộp theo quyết định xử phạt là hơn 1,6 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2020, SRC ghi nhận doanh thu thuần đạt trên 642 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng giai đoạn năm ngoái. Nhờ tiết giảm giá vốn sản phẩm và chi phí bán hàng, công ty báo lãi trước thuế tăng hơn 2 lần cùng kỳ, lên gần 58 tỷ đồng.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) cũng tăng gấp đôi lên 1.598 đồng.

Tính tại ngày 30/9/2020, tổng tài sản của công ty tăng 16% so với đầu năm, đạt hơn 938 tỷ đồng. Trong đó tiền nhàn rỗi chiếm 109 tỷ đồng, phải thu ngắn hạn là 238 tỷ đồng, hàng tồn kho gần 220 tỷ đồng, còn lại là nhóm tài sản dài hạn.

Nợ phải trả của công ty đến cuối tháng 9 ở mức 538 tỷ đồng, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở là 1,34 lần.

Kết phiên giao dịch ngày 15/12, cổ phiếu SRC giảm 500 đồng xuống còn 19.000 đồng/cổ phiếu.

 

Tin mới lên