Nhân vật

Chứng khoán BSC có Chủ tịch Hội đồng Quản trị mới

(VNF) - Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) vừa công bố kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Trưởng ban Kiểm soát.

Theo đó HĐQT BSC thống nhất bầu ông Ngô Văn Dũng, Thành viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT BSC nhiệm kỳ II (2016-2020).

Ông Dũng sinh năm 1968, trình độ thạc sĩ tài chính ngân hàng. Năm 1998, ông Dũng bắt đầu làm việc tại BIDV. Từ tháng 9/2004 ông là Giám đốc Ban Quản lý rủi ro BIDV; từ tháng 12/2007 là Giám đốc BIDV Hà Nội. Từ tháng 6/2015 đến nay, ông là Ủy viên HĐQT của BIDV.

Ông Ngô Văn Dũng.

Được biết ngày 19/2/2019, ông Lê Ngọc Lâm - Chủ tịch HĐQT BSC có đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT vì lý do cá nhân. Cùng ngày, ông Nguyễn Thiều Sơn – thành viên HĐQT của BSC cũng có đơn từ nhiệm chức danh này.

Do vậy, HĐQT của BSC đã trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức sáng 20/4 thông qua việc miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Ngọc Lâm và miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thiều Sơn kể từ thời điểm kết thúc Đại hội.

Ông Lâm bắt đầu làm Chủ tịch HĐQT của BSC từ giữa tháng 9/2018 sau khi người tiền nhiệm là ông Đoàn Ánh Sáng từ chức vì lý do cá nhân. Như vậy ông Lâm ngồi ghế chủ tịch tại BSC trong hơn 5 tháng.

BSC cũng cho biết ngày 20/4, các thành viên ban kiểm soát công ty gồm bà Lê Phương Thuỷ, ông Nguyễn Thanh Tùng, ông Trần Minh Hải đã cùng nhau tiến hành họp bầu Trưởng ban Kiểm soát công ty. Sau khi thảo luận, 100% các thành viên nhất trí bầu bà Lê Phương Thuỷ giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát công ty kể từ ngày 20/4/2019.

Theo báo cáo tài chính quý I của BSC, doanh thu hoạt động của công ty trong kỳ đạt 149,5 tỷ đồng, giảm 18,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 76,4 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ.

Khoản lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) đóng góp 7,7 tỷ đồng vào doanh thu của công ty, tương ứng gấp 2,1 lần cùng kỳ. Doanh thu lưu ký cũng gấp 2,7 lần và đạt gần 7 tỷ đồng.

Quý I/2019, BSC báo lãi trước thuế 40,6 tỷ đồng, hoàn thành 18,5% kế hoạch năm. Lãi sau thuế hơn 34 tỷ đồng, giảm 40,4% so với cùng kỳ năm trước.

Kết thúc quý I, BSC có hơn 2.048 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 16,5% so với đầu năm. Trong đó, tài sản tài chính của công ty đạt 1.943 tỷ đồng, tăng 18%.

Tin mới lên