Tài chính

Chứng khoán Rồng Việt huy động thành công hơn 865 tỷ đồng qua phát hành trái phiếu

(VNF) - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (HoSE: VDS) vừa công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ đợt 2. Theo đó trong đợt 2, công ty chứng khoán này huy động thành đông hơn 389 tỷ đồng từ trái phiếu.

Chứng khoán Rồng Việt huy động thành công hơn 865 tỷ đồng qua phát hành trái phiếu

Chứng khoán Rồng Việt huy động thành công hơn 865 tỷ đồng từ trái phiếu

Công ty Chứng khoán Rồng Việt dự kiến phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu thông qua 2 đợt, giá trị phát hành mỗi đợt là 500 tỷ đồng. Kết quả phát hành đợt 1 của công ty này đạt tỷ lệ thành công là hơn 95%, huy động được hơn 476 tỷ đồng từ các trái chủ là tổ chức và cá nhân trong nước.

Kết quả phát hành đợt 2 đạt tỷ lệ thành công xấp xỉ 80%, huy động được hơn 389 tỷ đồng. Trong đó, 63,29% trái chủ là các nhà đầu tư trong nước, 36,71% trái chủ là các nhà đầu tư nước ngoài.

Như vậy, Chứng khoán Rồng Việt đã huy động được tổng cộng hơn 865 tỷ đồng qua kênh trái phiếu.

Được biết, trái phiếu có kỳ hạn 1 năm, là loại hình trái phiếu không chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo. Lãi suất danh nghĩa của trái phiếu cố định không quá 9,5%/năm, lãi suất phát hành thực tế từ 9% - 9,5%/năm.

Về việc mua lại trái phiếu trước hạn, Chứng khoán Rồng Việt có thể thực hiện mua lại một phần trái phiếu đã phát hành trước khi đáo hạn. Các trái chủ có thể yêu cầu tổ chức phát hành mua lại tối đa 50% số lượng trái phiếu đã phát hành sau 6 tháng kể từ ngày phát hành.

Ở một diễn biến khác, HĐQT Chứng khoán Rồng Việt đã thông qua việc mua trên 51% cổ phần Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Long (VDFM). Theo đó, giá mua dự kiến là 20.000 đồng/cổ phần.

Theo báo cáo tài chính quý III/2020, tình hình kinh doanh của Chứng khoán Rồng Việt có khởi sắc rõ rệt. Doanh thu trong quý III đạt hơn 86 tỷ đồng, tăng gần 8,8% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lợi nhuận sau trong kỳ tăng gấp 4 lần, đạt hơn 37 tỷ đồng.

Tổng tài sản tại thời điểm ngày 30/9/2020 là hơn 2.263 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm hơn 97%, đạt hơn 2.210 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả của Chứng khoán Rồng Việt tại cuối quý III là hơn 1.168 tỷ đồng. Trong đó giá trị phát hành trái phiếu là hơn 858 tỷ đồng.

Tin mới lên