Tài chính

Chuyển vốn nhà nước tại Bệnh viện Giao thông - Vận tải về SCIC

Khoảng 27.844.00 cổ phiếu, tương đương 71,13% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông - Vận tải hiện do Bộ Giao thông - Vận tải nắm giữ sẽ được chuyển về Tổng công ty Ðầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Chuyển vốn nhà nước tại Bệnh viện Giao thông - Vận tải về SCIC

Chuyển vốn nhà nước tại Bệnh viện Giao thông - Vận tải về SCIC.

Ðây là kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp về chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Bệnh viện Giao thông - Vận tải sang SCIC.

“Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Giao thông - Vận tải, SCIC và các cơ quan có liên quan xây dựng phương án chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Bệnh viện Giao thông - Vận tải từ Bộ Giao thông - Vận tải sang SCIC bảo đảm đúng quy định pháp luật, có phương hướng phát triển Bệnh viện Giao thông - Vận tải theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, đội ngũ chuyên gia, bác sỹ chuyên nghiệp…”, Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Trong công văn gửi Thủ tướng Chính phủ vào tháng 6/2020, Bộ Giao thông - Vận tải cho biết, hiện Bộ đang khẩn trương xây dựng đề án trình Thủ tướng chuyển giao các bệnh viện công lập trực thuộc về các địa phương, đồng thời giải thể Cục Y tế Giao thông - Vận tải.

Do không còn cơ quan tham mưu, giúp việc về y tế nên Bộ sẽ không tiếp tục thực hiện việc quản lý đối với các bệnh viện.

Sau khi tổ chức Ðại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 (ngày 4/9/2019) và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 2 (ngày 25/9/2019), vốn điều lệ của Bệnh viện Giao thông - Vận tải đã tăng từ 168 tỷ đồng lên 391,459 tỷ đồng do việc hạch toán giá trị dự án ODA tòa nhà Bệnh viện vào phần vốn nhà nước.

Ðiều này dẫn tới việc cổ đông Nhà nước từ chỗ chỉ nắm 5.498.400 cổ phiếu, chiếm 32,73% vốn điều lệ, nay tăng lên 27.844.370 cổ phiếu, tương đương 71,13% vốn điều lệ.

Số lượng cổ phần của các nhà đầu tư khác, bao gồm cả cổ đông chiến lược là Tập đoàn T&T dù vẫn giữ nguyên về số lượng tuyệt đối (11.301.600 cổ phần), nhưng tỷ lệ nắm giữ đã giảm từ 67,27% xuống còn 28,87%. T&T sau đó đã có công văn xin Chính phủ cho nhượng lại toàn bộ số cổ phần này cho Nhà nước, nhưng không được chấp thuận.

Tin mới lên