Đô thị

CIENCO1 bị thu hồi 'đất vàng' ở TP. Thanh Hóa

Hơn 490m2 “đất vàng” của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng 125 – CIENCO1 vừa bị UBND tỉnh Thanh Hóa thu hồi để cho công ty khác thuê.

CIENCO1 bị thu hồi 'đất vàng' ở TP. Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định thu hồi 490 m2 đất của CIENC01

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định thu hồi 490 m2 đất của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng 125 - CIENCO1 tại phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa cho Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phan Anh Huy thuê để tiếp tục sử dụng vào mục đích trụ sở văn phòng công ty.

Theo quyết định vừa được phê duyệt, thời hạn thuê đất từ ngày ký quyết định này đến ngày 01/01/2036. Hình thức thuê đất là nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm.

Tại quyết định trên, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài nguyên và Môi trường: tổ chức xác định giá đất cụ thể theo quy định; thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng 125 - CIENC01 đối với diện tích đất thu hồi; 

Đồng thời, ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phan Anh Huy; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phan Anh Huy theo ủy quyền của UBND tỉnh.

Tin mới lên