Bất động sản

Đề xuất xây cầu Đại Ngãi hơn 8.000 tỷ bằng vốn trong nước: Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói gì?

(VNF) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60, thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng.

Đề xuất xây cầu Đại Ngãi hơn 8.000 tỷ bằng vốn trong nước: Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói gì?

Phối cảnh cầu Đại Ngãi hơn 8.000 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về khả năng giải ngân vốn của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đối với dự án, tại tờ trình ngày 14/4/2022, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất dự án thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách trong nước, dự kiến khả năng cân đối vốn giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 5.246 tỷ đồng (chiếm 65% tổng mức đầu tư dự án), chuyển tiếp bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 hơn 2.768 tỷ đồng.

Trong tổng số 5.246 tỷ đồng nêu trên, Bộ Giao thông Vận tải dự kiến bố trí năm 2022 khoảng 320 tỷ đồng, năm 2023 khoảng 2.850 tỷ đồng, năm 2024 khoảng 1.150 tỷ đồng và khoảng 926 tỷ đồng năm 2025.

Trong đó, mức vốn giải ngân năm 2022 và 2023 sẽ thấp hơn mức vốn 4.130 tỷ đồng dự kiến bố trí từ chương trình khoảng 960 tỷ đồng. Bộ Giao thông Vận tải sẽ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phương án điều hành linh hoạt giữa các dự án của Bộ Giao thông Vận tải trên nguyên tắc đảm bảo phù hợp với tổng số vốn bố trí cho dự án là 5.246 tỷ đồng trong giai đoạn 2021 - 2025.

Trên cơ sở này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Bộ Giao thông Vận tải trong quá trình triển khai dự án lập tiến độ xây dựng chi tiết các hạng mục của dự án cùng với tiến độ giải ngân tương ứng bảo đảm khả năng số vốn giải ngân nêu trên và chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư, tránh thất thoát, lãng phí theo đúng quy định của pháp luật.

Liên quan đến sự phù hợp của pháp luật về trình tự, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào năm 2019.

Sau đó, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị điều chỉnh từ đầu tư bằng nguồn vốn ODA và vốn đối ứng sang hình thức đầu tư công sử dụng vốn trong nước. Theo quy định, dự án phải thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã có có tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60 thuộc địa phận tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng.

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị Thủ tướng xem xét, chấp thuận không tiếp tục đề xuất sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản để xây dựng cầu Đại Ngãi và đưa dự án vào chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Giao thông Vận tải cũng kiến nghị điều chỉnh hình thức đầu tư dự án từ đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước cấp phát 100% vốn ODA và vốn đối ứng sang hình thức đầu tư công sử dụng vốn trong nước, đồng thời sẽ không áp dụng các nội dung về cơ chế tài chính thực hiện dự án, hoạt động thực hiện trước cho phù hợp với hình thức đầu tư công.

Theo đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải, sơ bộ tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của dự án theo hình thức đầu tư công trong nước là 8.039,711 tỷ đồng, giảm 958 triệu đồng so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt vào năm 2019.

Dự án có điểm đầu giao với Quốc lộ 54 tại huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh; điểm cuối giao với đường Nam Sông Hậu, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

Tổng chiều dài thiết kế toàn tuyến là 15,2km, trong đó phần cầu dài 3,42km bao gồm cầu Đại Ngãi 1 dài 2,56km, cầu Đại Ngãi 2 dài 0,86km; phần đường (bao gồm một số cầu trung và cầu nhỏ trên tuyến) dài 11,78km, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h.

Tin mới lên