Tài chính

ĐHCĐ Coteccons: Sẽ tổ chức lại bộ máy theo thông lệ quốc tế

(VNF) - Coteccons đặt kế hoạch năm 2017 tổng doanh thu đạt 27.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.750 tỷ đồng, tăng lần lượt là 30% và 23% so với năm trước.

ĐHCĐ Coteccons: Sẽ tổ chức lại bộ máy theo thông lệ quốc tế

Sáng ngày 29/6, Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Theo đó, cổ đông đã thông qua tờ trình cũng như danh sách thành viên ứng cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.

Tại đại hội, ông Nguyễn Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Coteccons cho biết, hết năm 2018, Coteccons sẽ hướng đến hệ thống quản trị theo thông lệ quốc tế như Vinamilk. Cụ thể, Coteccons hiện có tuy mô trên 1 tỷ USD doanh thu, số lượng cán bộ công nhân viên hiện nay lên đến 2.000 người. Đồng thời, Công ty cũng đang có nhiều nhà đầu tư tìm đến hợp tác và hoàn toàn có thể lựa chọn để cùng hợp tác trong tương lai. Do đó, Coteccons cần tổ chức lại bộ máy quản trị để phù hợp với tiêu chí phát triển trong tương lai.

Ông Nguyễn Bá Dương cũng khẳng định con người chính là thành phần cốt lõi của Coteccons. Vì vậy, muốn phát triển phải cân bằng quyền lợi giữa các cán bộ công nhân viên CBCNV và cổ đông, công ty cần tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ quản lý, tăng cường quyền lợi và chính sách cho người lao động để đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững.

Ngoài ra, để đảm bảo quyền lợi giữa CBCNV và cổ đông, cũng như hạn chế pha loãng cổ phiếu, HĐQT Coteccons trình cổ đông kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt năm 2017 và điều chỉnh chính sách khuyến khích giai đoạn 2016 – 2020.

Trước đó, chính sách phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV tại Nghị quyết ĐHCĐ năm 2016, giá trị phát hành là hơn 209 tỷ đồng, tương đương với số cổ phiếu ESOP dự kiến phát hành là 2.590.000 cổ phần (chiếm 3,36% số cổ phiếu lưu hành trên thị trường).

Còn theo chính sách điều chỉnh, HĐQT đề xuất phương thức phân chia năm 2016 một phần bằng cổ phiếu, một phần bằng tiền mặt. Cụ thể, Coteccons chỉ phát hành 1/2 số cổ phần 2.590.000, chiếm 1,69% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty với giá 40.000 đồng/cổ phần. Một nửa còn lại sẽ trả cho CBCNV bằng tiền mặt. Tổng giá trị phát hành là 210 tỷ đồng.

Toàn bộ số cổ phần phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 2 năm kể từ ngày phát hành. Thời gian phát hành sẽ được Coteccons thông báo sau.

Cũng tại Đại hội, Coteccons cho biết chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2017 là 27.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.750 tỷ đồng, tăng lần lượt 30% và 23% so với năm trước. Tuy nhiên, nhiều cổ đông thắc mắc tại sao kết quả kinh doanh đều tăng tốt, lợi nhuận 2016 gấp đôi năm 2015 nhưng tiền cổ tức cho cổ đông năm 2016 lại chỉ 50% trong khi 2015 là 55% bằng tiền, chưa kể cổ phiếu.

Trả lời câu hỏi của cổ đông, ông Nguyễn Bá Dương cho biết, nếu tăng cổ tức thì không có vấn đề gì, nhưng cần giữ lại để đầu tư sẽ có tác động tốt đến giá cổ phiếu trên sàn nên cổ đông cũng không thiệt thòi gì. Ngoài ra, vị chủ tịch Coteccons còn đề nghị, nếu cổ đông đồng ý chính sách cổ tức 2016 thì có thể sang năm sẽ chia cổ phiếu thưởng.

Liên quan đến tỷ lệ sở hữu công ty, Coteccons cũng trình cổ đông điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài từ 49% hiện tại lên 60%. Do đó, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, Coteccons dự kiến xóa bỏ một số ngành nghề có điều kiện sau: Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa – quốc tế, kinh doanh bất động sản, môi giới bất động sản, kinh doanh khách sạn. Các ngành nghề này có nhu cầu sẽ được thực hiện tại công ty con hoặc công ty liên kết.

Tin mới lên