Đô thị

Đầu tư công tại Đà Nẵng: Dự chi 1.150 tỷ đồng làm 4 bảo tàng

Đầu tư công tại Đà Nẵng: Dự chi 1.150 tỷ đồng làm 4 bảo tàng

(VNF) - Đà Nẵng đề xuất đầu tư công 4 bảo tàng nhằm đáp ứng nhu cầu người dân, gồm: bảo tàng Đà Nẵng (507 tỷ đồng), bảo tàng điêu khắc Chăm cơ sở 2 (100 tỷ đồng), bảo tàng/nhà trưng bày các tác phẩm, hiện vật (50 tỷ đồng) và bảo tàng biển tại Đà Nẵng (500 tỷ đồng).