Tài chính

Doanh thu quý I của Ricons tăng, Coteccons giảm mạnh

(VNF) - Kết thúc quý I, Coteccons ghi nhận doanh thu giảm mạnh gần 28% xuống còn 2.563 tỷ đồng, trong khi đó doanh thu của Ricons tăng trưởng 11% lên mức 1.216 tỷ đồng.

Doanh thu quý I của Ricons tăng, Coteccons giảm mạnh

Doanh thu quý I của Ricons tăng, Coteccons giảm mạnh

Hai doanh nghiệp vai vế trong ngành xây dựng và từng có mối quan hệ khá thân thiết là Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Ricons (Ricons) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2021 với các chỉ tiêu khá tương phản.

Theo đó, kết thúc ba tháng đầu năm, trong khi Coteccons ghi nhận doanh thu giảm mạnh từ 3.547 tỷ xuống còn 2.563 tỷ đồng (giảm 27,7%) thì Ricons có được mức doanh thu tăng trưởng 11% so với cùng kỳ, lên 1.216 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ giá vốn, lợi nhuận gộp của Coteccons đạt 120 tỷ đồng, giảm hơn 28% và ở Ricons là 72,3 tỷ đồng, giảm 2% cùng kỳ. Biên lãi gộp của Coteccons lúc này là 4,7% còn Ricons là gần 6%.

Sự tương phản tiếp tục thể hiện qua doanh thu tài chính, ở Coteccons chỉ tiêu này tăng trưởng gần 10% lên mức 68,1 tỷ đồng, còn đối với Ricons dường như không biến động, duy trì ở mức 9,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trong kỳ Ricons vẫn giữ nét truyền thống là không đi vay nợ, còn Coteccons sau khi đổi chủ đã phát sinh khoản chi phí lãi vay, tuy nhiên khá nhỏ chỉ với 776 triệu đồng.

Dù vậy, Ricons trong quý vừa qua ghi nhận chi phí quản lý doanh nghiệp tăng khá cao, từ 31 tỷ lên hơn 50 tỷ đồng (tăng 63%); Coteccons khống chế khoản chi phí này tốt hơn với mức tăng 9,6%, từ 109,4 tỷ lên 120 tỷ đồng.

Kết quả, Coteccons báo lãi sau thuế 54,5 tỷ đồng, giảm 56% còn Ricons báo lãi 23,5 tỷ đồng, giảm 28% so với quý I/2020.

Tuy nhiên lưu ý rằng, nếu so sánh biên lãi thuần lần lượt là 2,1% (Coteccons) và 1,9% (Ricons) thì cả hai doanh nghiệp này đều cho thấy tỷ suất sinh lời khá đồng đều.

Về cơ cấu tài sản, tại ngày 31/3/2021, tổng tài sản của Coteccons đạt 13.081 tỷ đồng, giảm 7,6% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền và tiền gửi là 3.250 tỷ đồng (giảm 3,7%); phải thu ngắn hạn khách hàng là 7.242 tỷ đồng (giảm 4,2%); phải thu cho vay ngắn hạn là 20 tỷ đồng (giảm 92%); hàng tồn kho là 1.240 tỷ đồng (giảm 17%)...

Đối với Ricons, tổng tài sản của doanh nghiệp cuối quý I đạt 5.324 tỷ đồng, giảm 11% sau ba tháng. Ricons ghi nhận khoản phải thu khách hàng ngắn hạn giảm 26% xuống 2.397 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 173% lên 592 tỷ đồng; tài sản cố định tăng hơn hai lần lên 180 tỷ đồng, chủ yếu là tăng khối tài sản cố định vô hình.

Tin mới lên