Học thuật

Đóng cửa gây áp lực là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinace tìm hiểu đóng cửa gây áp lực (lockout) là gì?

Đóng cửa gây áp lực là gì?

Đóng cửa gây áp lực (lockout) là hành vi bất hợp pháp của người chủ nhằm không cho thợ vào nơi làm việc trong quá trình xử lý các tranh chấp về lao động.

Đóng cửa gây áp lực (lockout) là hành vi bất hợp pháp của người chủ nhằm không cho thợ vào nơi làm việc trong quá trình xử lý các tranh chấp về lao động.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đóng cửa gây áp lực là tạm ngưng làm việc tạm thời hoặc từ chối việc làm do ban quản lý công ty khởi xướng trong một vụ tranh chấp lao động. Điều đó khác với đình công, khi nhân viên từ chối làm việc.

Đóng cửa gây áp lực thường được thực hiện bằng cách từ chối thừa nhận nhân viên vào cơ sở của công ty và có thể bao gồm việc thay đổi khóa và thuê nhân viên bảo vệ cho cơ sở. Các triển khai khác bao gồm tiền phạt để hiển thị hoặc từ chối đồng hồ đơn giản trên đồng hồ thời gian. Do đó nó được gọi là phản đối của cuộc đình công.

Đóng cửa gây áp lực có mục đích là để thực thi các điều khoản việc làm với một nhóm nhân viên có xảy ra tranh chấp. Nó có thể buộc các công nhân đoàn kết chấp nhận các điều kiện mới, chẳng hạn như mức lương thấp hơn. Nếu công đoàn đang yêu cầu mức lương cao hơn, lợi ích tốt hơn, hoặc duy trì lợi ích, người quản lý có thể sử dụng chiến lược đóng cửa gây áp lực để thuyết phục công đoàn quay trở lại.

 

Tin mới lên