Học thuật

Đường tỷ suất lợi tức là gì? Các dạng của đường tỷ suất lợi tức

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Đường tỷ suất lợi tức (yield curve) là gì? Các dạng của đường tỷ suất lợi tức.

Đường tỷ suất lợi tức là gì? Các dạng của đường tỷ suất lợi tức

Đường tỷ suất lợi tức (yield curve) là đường phản ánh mối quan hệ giữa các tỷ suất lợi tức của những trái phiếu có kỳ hạn khác nhau.

Đường tỷ suất lợi tức là gì?

Đường tỷ suất lợi tức (yield curve) là đường phản ánh mối quan hệ giữa các tỷ suất lợi tức của những trái phiếu có kỳ hạn khác nhau. Độ dốc của đường này cho thấy lãi suất có xu thế tăng hay giảm

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Các dạng của đường tỷ suất lợi tức

Đường tỷ suất lợi tức bình thường

Đường cong lợi suất bình thường hoặc đường tỷ suất lợi tức dốc lên cho thấy lợi suất trên trái phiếu dài hạn có thể tiếp tục tăng, phản ứng với các giai đoạn mở rộng kinh tế. Khi các nhà đầu tư kỳ vọng lợi suất trái phiếu kỳ hạn dài hơn sẽ trở nên cao hơn trong tương lai, nhiều người sẽ tạm thời gây quỹ từ các chứng khoán ngắn hạn với hy vọng mua trái phiếu dài hạn sau đó cho lợi suất cao hơn. Trong một môi trường lãi suất tăng cao, rủi ro là các khoản đầu tư sẽ bị ràng buộc trong các trái phiếu dài hạn khi giá trị của chúng vẫn chưa giảm do sản lượng cao hơn theo thời gian. Nhu cầu tạm thời ngày càng tăng đối với chứng khoán ngắn hạn đẩy lợi suất của chúng thậm chí còn thấp hơn.

Đường tỷ suất lợi tức đảo ngược

Đường tỷ suất lợi tức đảo ngược hoặc giảm dốc cho thấy lợi suất trên trái phiếu dài hạn có thể tiếp tục giảm, tương ứng với thời kỳ suy thoái kinh tế. Khi các nhà đầu tư kỳ vọng lợi suất trái phiếu kỳ hạn dài hơn sẽ trở nên thấp hơn trong tương lai, nhiều người sẽ mua trái phiếu kỳ hạn dài hơn để chốt lãi suất trước khi chúng giảm hơn nữa. Sự gia tăng nhu cầu về trái phiếu dài hạn và thiếu nhu cầu đối với chứng khoán ngắn hạn dẫn đến giá cao hơn nhưng lợi suất trái phiếu kỳ thấp hơn đối với trái phiếu dài hạn và giá thấp hơn cùng lợi suất cao hơn đối với chứng khoán ngắn hạn, tiếp tục đảo ngược đường cong .

Đường tỷ suất lợi tức phẳng

Đường tỷ suất lợi tức phẳng có thể phát sinh từ đường cong lợi suất bình thường hoặc ngược, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế thay đổi. Khi nền kinh tế đang chuyển từ mở rộng sang phát triển chậm hơn và thậm chí suy thoái, lợi suất trên trái phiếu đáo hạn dài hơn có xu hướng giảm và lợi suất trên chứng khoán ngắn hạn có khả năng tăng, đảo ngược đường cong lợi suất bình thường thành đường cong lợi suất phẳng. Khi nền kinh tế đang chuyển từ suy thoái sang phục hồi và mở rộng tiềm năng, lợi suất trên trái phiếu đáo hạn dài hơn sẽ tăng và lợi suất trên chứng khoán đáo hạn ngắn hơn chắc chắn giảm, nghiêng đường cong lợi suất ngược về hướng đường cong lợi suất phẳng.

Tin mới lên