Tài chính

Formosa Hà Tĩnh báo lỗ lũy kế hơn 1 tỷ USD, gặp khó trong thanh toán nợ

(VNF) - Theo Bộ Tài chính, tổng tài sản của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) là trên 286 nghìn tỷ đồng, nợ phải trả gần 186 nghìn tỷ đồng và lỗ lũy kế trên 25,3 nghìn tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD).

Formosa Hà Tĩnh báo lỗ lũy kế hơn 1 tỷ USD, gặp khó trong thanh toán nợ

Sản xuất thép cuộn tại công ty Formosa Hà Tĩnh

Theo đó, tính đến 31/12/2019 FHS có tổng tài sản trên 286 nghìn tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 38.927 tỷ đồng, hàng tồn kho là 26.573 tỷ đồng, tăng so với mức 25.044 tỷ đồng tại thời điểm đầu kỳ.

Hiện nợ phải trả của FHS là 185.990 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn 64.393 tỷ đồng, nợ dài hạn 121.596 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của FHS là 100.814 tỷ, trong đó vốn đầu tư của chủ sở hữu là 118.308 tỷ đồng, lỗ lũy kế 25.388 tỷ đồng.

Doanh thu của FHS năm 2019 là trên 72.030 tỷ đồng, tăng 11,7% so với năm 2018. Tuy nhiên, số lỗ năm 2019 là 11.538 tỷ đồng. Con số này gấp 4,2 lần so với mức lỗ 2.727 tỷ đồng của năm trước đó. Số nộp ngân sách nhà nước năm 2019 của FHS là 51,6 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, nợ ngắn hạn của FHS đã vượt quá tài sản ngắn hạn là 25.466 tỷ đồng, dẫn đến hệ số về khả năng thanh toán hiện thời ở mức thấp là 0,6 lần. “Điều này cho thấy công ty sử dụng vốn ngắn hạn đầu tư tài sản dài hạn”, Bộ Tài chính lưu ý.

Ngoài ra, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn trong tài sản ngắn hạn, cùng với việc nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn, dẫn đến khả năng thanh toán nhanh ở mức rất thấp với hệ số là 0,19 lần. “Các hệ số thanh toán đều ở mức rất thấp cho thấy công ty đang gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ”, Bộ Tài chính cảnh báo.

Tính đến thời điểm hiện tại, FHS là dự án đầu tư lớn nhất trong khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) và cũng là dự án FDI lớn nhất tại Việt Nam, với số vốn đầu tư đăng ký đạt 12,787 tỷ USD.

Tổng diện tích của dự án của FHS là 3.318ha, trong đó diện tích đất liền là 2.025ha và diện tích mặt nước là 1.293ha. Hiện số lao động thuộc công ty FHS quản lý khoảng 7.500 người.

Dự kiến theo lộ trình từ năm 2021-2025, FHS sẽ đầu tư xây dựng lò cao số 3 (bao gồm cả hệ thống công trình phụ trợ có liên quan) nâng tổng công suất nhà máy thép lên 10,4 triệu tấn thép/năm.

Giai đoạn 2026-2035 sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng Lò cao số 4 nâng tổng công suất đạt khoảng 14,8 triệu tấn/năm.
 

Tin mới lên