Tài chính

Gemadept (GMD): Quý IV ăn nên làm ra, lãi sau thuế tăng gấp 3 cùng kỳ

(VNF) – Quý IV/2021, doanh thu thuần của Gemadept (HoSE: GMD) tăng 47%, kéo lãi sau thuế tăng gấp 3,2 lần cùng kỳ năm trước, đạt 208 tỷ đồng.

Gemadept (GMD): Quý IV ăn nên làm ra, lãi sau thuế tăng gấp 3 cùng kỳ

Gemadept (GMD): Quý IV ăn nên làm ra, lãi sau thuế tăng gấp 3 cùng kỳ

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, quý IV/2021, doanh thu thuần của GMD là 1.038 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 303 tỷ đồng, tăng 54%.

Trong quý, điểm sáng là doanh thu tài chính tăng 71% so với cùng kỳ, đạt 6 tỷ đồng; lãi trong công ty liên doanh liên kết đạt 82 tỷ đồng, tăng 71%. Bên cạnh đó, GMD cũng tiết giảm được 27% chi phí tài chính (còn 13 tỷ đồng), giảm 33% chi phí quản lý (còn 74 tỷ đồng) và khống chế tốt chi phí bán hàng.

Điểm hạn chế duy nhất là công ty chịu lỗ khác 31 tỷ đồng. Tuy nhiên, điều này không đủ để ngăn cản đà tăng trưởng của lợi nhuận. Kết quý IV/2021, GMD báo lãi trước thuế 231 tỷ đồng, tăng gấp 2,7 lần cùng kỳ; lãi sau thuế đạt 208 tỷ đồng, tăng gấp 3,2 lần, riêng lãi sau thuế của công ty mẹ là 189 tỷ đồng, tăng gấp 3,7 lần.

Lũy kế cả năm 2021, doanh thu thuần của GMD đạt 3.206 tỷ đồng, tăng 23% so với năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 1.145 tỷ đồng, tăng 20%.

Doanh thu tài chính cả năm đạt 39 tỷ đồng, tăng 44%, chủ yếu là lãi thanh lý các khoản đầu tư. Lãi trong công ty liên doanh, liên kết đạt 242 tỷ đồng, tăng 54%.

Điểm trừ vẫn là khoản lợi nhuận khác khi GMD chịu lỗ 55 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 16 tỷ đồng. Nguyên nhân là chi phí đầu tư không hiệu quả, lên tới 92 tỷ đồng, đã đánh bay các khoản lãi thanh lý tài sản cố định cũng như khoản thu nhập khác.

Tuy vậy, kết quả lãi trước thuế cả năm của GMD vẫn là rất ấn tượng với 806 tỷ đồng, tăng 57% so với năm trước. Lãi sau thuế đạt 721 tỷ đồng, tăng 64%, riêng lãi của công ty mẹ là 604 tỷ đồng, tăng 63%.

Về tài sản, tại ngày 31/12/2021, tổng tài sản của GMD là 10.737 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản có điểm đáng chú ý là sự gia tăng của các khoản phải thu ngắn hạn, đạt 842 tỷ đồng, tăng 12% và khoản đầu tư vào công ty liên doanh liên kết, đạt 2.797 tỷ đồng, tăng 11%.

Nợ phải trả tại thời điểm kết năm 2021 là 3.692 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Nợ ngắn hạn chiếm chủ đạo với 2.268 tỷ đồng, chiếm 61% tổng nợ. Cơ cấu nợ nổi bật là sự gia tăng của vay ngắn hạn, tăng 13%, lên 860 tỷ đồng trong khi vay dài hạn giảm 6% xuống 1.061 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tại cùng thời điểm nêu trên là 7.045 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Như vậy, có thể thấy, khoản nợ của GMD là khá nhỏ so với quy mô vốn chủ và tổng tài sản, cho thấy chất lượng tài sản ở mức tốt.

Điểm lo ngại, có lẽ là duy nhất, khi xét bức tranh tài chính của GMD là nợ ngắn hạn đã vượt tài sản ngắn hạn 2.268 tỷ đồng/1.690 tỷ đồng, khiến hệ số thanh toán ngắn hạn ở mức thấp.

Tuy nhiên, dòng tiền của GMD lại rất tốt. Năm 2021, dòng tiền kinh doanh dương 1.005 tỷ đồng, chủ yếu do lợi nhuận ở mức rất cao và giảm được các khoản phải thu, tăng được các khoản phải trả.

Dù phải tăng cường dòng tiền vay – trả, lưu chuyển tiền thuần cả năm của GMD vẫn ở mức dương 211 tỷ đồng, đưa lượng tiền và tương đương tiền tăng 49% so với đầu năm, đạt 637 tỷ đồng.

Từ khoá: Gemadept, GMD,
Tin mới lên