Tài chính

Giá dầu tăng, doanh thu và lợi nhuận PVN sớm vượt kế hoạch năm

(VNF) - Tính đến hết tháng 11/2018, về cơ bản các đơn vị trong Tập đoàn đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra

Giá dầu tăng, doanh thu và lợi nhuận PVN sớm vượt kế hoạch năm

11 tháng 2018, PVN đạt doanh thu 542,3 nghìn tỷ đồng, vượt 2,2% kế hoạch năm.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa công bố số liệu hoạt động 11 tháng đầu năm 2018. Theo đó, về sản lượng, tổng sản lượng khai thác quy dầu tính riêng trong tháng 11/2018 đã đạt 1,99 triệu tấn, vượt 11,3% kế hoạch tháng, nâng tổng sản lượng khai thác 11 tháng đầu năm lên 22,1 triệu tấn, hoàn thành 96,8% kế hoạch năm.

Trong đó sản lượng khai thác dầu 11 tháng đầu năm đạt 12,84 triệu tấn, sản lượng khai thác khí đạt 0,87 tỷ m3.

Các hoạt động sản xuất kinh doanh khác, sản lượng sản xuất điện, xăng dầu và đạm trong 11 tháng qua đều đạt các chỉ tiêu đề ra, đặc biệt sản xuất đạm tính chung 11 tháng đầu năm đạt 1.477 nghìn tấn, hoàn thành 96,4% kế hoạch năm.

Tổng doanh thu toàn tập đoàn 11 tháng đầu năm đạt 542.344 tỷ đồng, vượt 2,2% kế hoạch năm. Nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 108.122 tỷ đồng, vượt đến 46,5% kế hoạch năm.

Tính đến hết tháng 11/2018, về cơ bản các đơn vị trong Tập đoàn đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, trong đó có 3 đơn vị hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm các chỉ tiêu tài chínhhợp nhất về tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế, nộp ngân sách nhà nước.

Cụ thể, Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đạt tổng doanh thu 11 tháng đạt 103,9 ngàn tỷ đồng, vượt 33% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 5,48 ngàn tỷ đồng, vượt 40% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 4,9 ngàn tỷ đồng, vượt 50% kế hoạch năm; nộp ngân sách nhà nước đạt 10,97 ngàn tỷ đồng, vượt 32% kế hoạch năm.

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đạt tổng doanh thu 11 tháng là 66,316 ngàn tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 12,592 ngàn tỷ đồng, vượt 57% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 10,119 ngàn tỷ đồng, vượt 57% kế hoạch năm...

Tổng công ty CP Vận tải dầu khí (PVTrans) đạt tổng doanh thu 11 tháng là 7,051 ngàn tỷ đồng, vượt 34% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 700 tỷ đồng, vượt 59% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 565 tỷ đồng, vượt 58% kế hoạch năm; nộp ngân sách nhà nước đạt 334 tỷ đồng, vượt 54% kế hoạch năm.

Tin mới lên