Học thuật

Gia nhập chéo là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu gia nhập chéo (cross entry) là gì?

Gia nhập chéo là gì?

Gia nhập chéo là gì?

Gia nhập chéo (cross entry) là khái niệm dùng để chỉ các doanh nghiệp mới gia nhập một ngành nào đó, nhưng đã hoạt động lâu năm trong các ngành sử dụng công nghệ tương tự.

Tin mới lên