Tài chính

Hà Nội sẽ mời người chây ì nợ thuế tới làm việc

(VNF) - Ban chỉ đạo thu hồi nợ thuế Hà Nội yêu cầu Cục Thuế phải phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, khả năng tài chính, sự luân chuyển dòng tiền của các đơn vị nợ thuế, nợ tiền sử dụng đất để đôn đốc, mời người nộp thuế làm việc.

Hà Nội sẽ mời người chây ì nợ thuế tới làm việc

Hà Nội sẽ mời người chây ì nợ thuế tới làm việc. (Ảnh minh họa)

Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế TP. Hà Nội vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã về viêc tăng cường các giải pháp thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn thành phố.

Theo văn bản, trong năm 2017, thành phố đã đôn đốc thu hồi nợ đọng được hơn 12.700 tỷ đồng tiền thuế nợ những năm trước chuyển sang. Trong số này, theo thống kê, số nợ trên dưới 90 ngày đã có xu hướng giảm dần qua từng tháng. Đến 31/12/2017, số tiền thuế nợ trên dưới 90 ngày giảm 4.132 tỷ đồng, tương đương 22% so với cùng kỳ năm 2016.

Tuy vậy theo đánh giá, trong năm nay, tình hình nợ đọng thuế, phí, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn vẫn là một trong những thách thức lớn. Do vậy, Ban chỉ đạo yêu cầu Cục Thuế thành phố Hà Nội phân tích số liệu nợ thuế nội địa tại thời điểm 31/12/2017 để thực hiện giao chỉ tiêu thu nợ đến từng quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, xây dựng nhiệm vụ trọng tâm và chương trình công tác quản lý nợ năm 2018, đảm bảo tỷ lệ nợ trên tổng thu ngân sách nhà nước không vượt quá 5%.

Ban chỉ đạo cũng yêu cầu Cục Thuế TP. Hà Nội phải tiếp tục triển khai các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng, cưỡng chế thuế ngay từ những ngày đầu năm 2018 và là đầu mối tổng hợp đánh giá kết quả công tác quản lý nợ, đôn đốc các khoản tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước của từng địa bàn.

Bên cạnh đó, Cục Thuế phải thực hiện rà soát, chuẩn hóa dữ liệu nợ, xử lý dứt điểm các khoản nợ chờ điều chỉnh, chờ xử lý, nợ của các doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, cơ cấu lại các khoản nợ để có biện pháp đôn đốc phù hợp, đảm bảo thu tiền thuế nợ đầy đủ vào ngân sách nhà nước. Đặc biệt phải phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên Môi trường và các đơn vị liên quan trong việc xử lý các khoản nợ liên quan đến đất.

Đáng chú ý, Ban chỉ đạo yêu cầu Cục Thuế Hà Nội phải phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, khả năng tài chính, sự luân chuyển dòng tiền của các đơn vị nợ thuế, nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để đôn đốc, mời người nộp thuế làm việc trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc đề xuất mời người nộp thuế làm việc trực tiếp tại UBND thành phố, động viên người nộp thuế nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Được biết, trước đó, UBND TP. Hà Nội đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn thành phố do Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản là Trưởng Ban chỉ đạo.

Tin mới lên