Tài chính

HAGL đang 'phối hợp xử lý các vấn đề kiểm toán, có thể mất thêm nhiều thời gian'

(VNF) – Phía HAGL cho biết công ty này đang phối hợp để xử lý các vấn đề kiểm toán, dự kiến có khả năng mất thêm khá nhiều thời gian.

HAGL đang 'phối hợp xử lý các vấn đề kiểm toán, có thể mất thêm nhiều thời gian'

HAGL có thể mất thêm nhiều thời gian để xử lý các vấn đề kiểm toán

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa có văn bản gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai với mục đích đề nghị Sở cho phép công ty này được gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đến trước ngày 30/6/2018.

"Hiện tại, Công ty đang phối hợp với kiểm toán E&Y để xử lý các vấn đề mà kiểm toán nêu ra trong quá trình kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017. Chúng tôi dự kiến có khả năng mất thêm khá nhiều thời gian. Vì vậy công tác chuẩn bị tổ chức hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 có khả năng bị chậm trễ", phía HAGL thông tin.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, tại khoản 2 Điều 136, Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 4 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 6 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Trong một diễn biến mới đây, công ty con của HAGL là Công ty Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) đã hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, HAGL Agrico đã phân phối được 119,7 triệu cổ phiếu, chiếm 79,96% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Đây là số cổ phiếu HAGL Agrico phát hành để hoán đổi công nợ.

Các nhà đầu tư tham gia bao gồm: Công ty Hưng Thắng Lợi Gia Lai nhận 50 triệu cổ phiếu, chiếm 5,64% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty; Ông Nguyễn Thanh Quang, ông Nguyễn Mạnh Hùng và bà Vũ Thị Hương Thủy mỗi người nhận 23.233.500 cổ phiếu, chiếm 2,62%.

Tin mới lên