Tài chính

HAGL tính chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu với giá 8.000 đồng/cổ phiếu

(VNF) – HAGL vừa trình kế hoạch chuyển đổi 1,1 triệu trái phiếu trị giá 1.100 tỷ đồng thành cổ phiếu với giá chuyển nhượng 8.000 đồng/cổ phiếu. Với mức giá chuyển đổi thấp hơn mệnh giá, HAGL sẽ phải tiến hành bù đắp 2.000 đồng cho mỗi cổ phiếu phát hành thêm.

HAGL tính chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu với giá 8.000 đồng/cổ phiếu

HAGL dự kiến sẽ phát hành cổ phiếu với giá thấp hơn mệnh giá

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa công bố tờ trình đại hội đồng cổ đông về việc phê chuẩn phương án chuyển đổi trái phiếu HAG-CB2011 thành cổ phiếu, theo đó, HĐQT HAGL trình đại hội đồng cổ đông phê duyệt điều chỉnh giá chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi HAG-CB2011 từ khoảng giá 5.200 đồng – 19.645 đồng/cổ phiếu thành giá 8.000 đồng/cổ phiếu.

Lượng trái phiếu được chuyển đổi là 1,1 triệu trái phiếu với mệnh giá mỗi trái phiếu là 1 triệu đồng, tổng giá trị trái phiếu chuyển đổi theo đó là 1.100 tỷ đồng.

Với mức giá chuyển đổi dự kiến là 8.000 đồng/cổ phiếu, số cổ phiếu HAG mà HAGL dự kiến phát hành sẽ là 137,5 triệu cổ phiếu.

Do mức giá chuyển đổi thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu nên HAGL sẽ phải tiến hành bù đắp. Phía HAGL cho biết, công ty sẽ sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần đang có là 3.539 tỷ đồng để bù đắp cho đợt phát hành này.

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của HAGL sẽ tăng từ mức gần 7.900 tỷ đồng lên mức gần 9.275 tỷ đồng.

Được biết, 1,1 triệu trái phiếu trên là trái phiểu chuyển đổi mà HAGL phát hành cho Northbrooks Investments Pte Ltd vào ngày 31/08/2010. Giá chuyển đổi ban đầu là trên 67.000 đồng/cổ phiếu, sau đó điều chỉnh giảm còn trên 39.000 đồng/cổ phiếu.

Đến năm 2015, mức giá chuyển đổi lại được điều chỉnh xuống còn 25.000 đồng/cổ phiếu và tiếp tục giảm xuống còn trên 19.000 đồng/cổ phiếu. Hiện mức giá chuyển đổi đang được ấn định trong khoảng giá 5.200 đồng – 19.645 đồng/cổ phiếu.

Tin mới lên