Tài chính

TTC Group đã kiểm soát mảng mía đường của HAGL từ tháng 8/2016

(VNF) – Quyền kiểm soát mảng mía đường của HAGL đã về tay TTC Group từ tháng 8/2016, tuy nhiên, thương vụ này vẫn chưa hoàn tất toàn bộ thủ tục. Phía HAGL cho biết, giá trị chuyển nhượng đủ để tập đoàn thu hồi giá trị tài sản ròng, lãi vay vốn hóa chưa phân bổ và lợi thế thương mại với tổng trị giá 1.407 tỷ đồng.

TTC Group đã kiểm soát mảng mía đường của HAGL từ tháng 8/2016

Mảng mía đường của HAGL đã về tay TTC Group của Chủ tịch Đặng Văn Thành

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016. Tại báo cáo, Công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam (E&Y) đã đưa ra ý kiến kiểm toán đáng chú ý về thương vụ chuyển nhượng mảng mía đường của HAGL.

Theo E&Y, HAGL đã bàn giao các chức vụ quản lý chủ chốt Công ty cổ phần Mía đường Hoàng Anh Gia Lai và Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Attapeu ("Nhóm công ty Mía đường") cùng với quyền vận hành, quản lý kinh doanh đối với nhà máy đường, nông trường mía và các tài sản liên quan thuộc Nhóm công ty Mía đường cho một bên thứ ba từ ngày 31/8/2016. Hai bên đang tiến hành các thủ tục pháp lý để hoàn tất giao dịch chuyển nhượng cổ phần của Nhóm công ty Mía đường này.

Đến ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất này, các thủ tục pháp lý cần thiết vẫn chưa hoàn thành. Tuy nhiên, Ban Giám đốc HAGL xác định đã chấm dứt toàn bộ quyền kiểm soát đối với Nhóm công ty Mía đường sau ngày 31/8/2016 và của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán 8 tháng kết thúc cùng ngày của Nhóm công ty Mía đường để hợp nhất vào báo cáo tài chính hợp nhất cho năm báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của HAGL.

Do các thủ tục pháp lý cần thiết chưa được hoàn tất, E&Y cho biết đã không thể thu thập được bằng chứng kiểm toán thích hợp để xác định thời điểm HAGL mất quyển kiểm soát đối với Nhóm công ty Mía đường.

Đồng thời, E&Y cho hay đơn vị này không thể thực hiện các thủ tục kiểm toán cần thiết để kiểm tra số dư trên bảng cân đối kế toán tại ngày 31/08/2016 của Nhóm công ty Mía đường này, cũng như báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ của các công ty này cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/08/2016 như được phản ánh trên báo cáo tài chính hợp nhất của HAGL.

Do đó, kiểm toán E&Y cho biết không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh báo cáo tài chính hợp nhất của HAGL cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/ 2016 liên quan đến số liệu tài chính của Nhóm công ty Mía đường hay không.

Như vậy, "bên thứ ba" đã kiểm soát mảng mía đường của HAGL từ tháng 8/2016 theo thừa nhận từ Ban Giám đốc HAGL, tuy nhiên, thương vụ chuyển nhượng này vẫn chưa hoàn tất toàn bộ các thủ tục pháp lý.

Được biết, "bên thứ ba" thâu tóm mảng mía đường của HAGL là Tập đoàn Thành Thành Công (TTC Group) của Chủ tịch Đặng Văn Thành.

Mía đường HAGL

Mảng mía đường của HAGL đã về tay TTC Group

Hiện mức giá chính thức của thương vụ này chưa được tiết lộ. Tuy vậy, phía HAGL cho biết, giá trị chuyển nhượng đủ để thu hồi giá trị tài sản ròng của ngành mía đường là 1.026 tỷ đồng, lãi vay vốn hóa vào dự án chưa phân bổ là 20 tỷ đồng và lợi thế thương mại chưa phân bổ 361 tỷ đồng.

Theo một số nguồn tin, mức giá chuyển nhượng của thương vụ này rơi vào khoảng 2.200 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 31/8/2016 – thời điểm quyền kiểm soát mảng mía đường của HAGL về tay TTC Group, tổng tài sản mảng mía đường của HAGL ở mức 2.585 tỷ đồng, trong đó có 1.559 tỷ đồng tài sản được hình thành từ nợ phải trả, gồm 794 tỷ đồng nợ vay và 795 tỷ đồng phải trả ngắn hạn khác. Tổng tài sản thuần của mảng này theo đó còn lại là 1.026 tỷ đồng.

Trong 8 tháng đầu năm 2016, doanh thu mảng mía đường của HAGL đạt 700 tỷ đồng, tuy nhiên, lợi nhuận thuần sau thuế đem về chỉ 4,8 tỷ đồng do mảng này phải gánh tới 145 tỷ đồng chi phí hoạt động tài chính, trong đó chủ yếu là chi phí lãi vay.

Tin mới lên