Tài chính

Hanoimilk bị hủy niêm yết

(VNF) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) yêu cầu Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (HNX:HNM) có văn bản giải trình về tình trạng bị hủy niêm niết gửi tới HNX trước ngày 18/5/2018.

Hanoimilk bị hủy niêm yết

Sữa Hà Nội bị hủy niêm yết do chậm nộp báo cáo tài chính nhiều năm

Theo thống kê của HNX, tính đến ngày 105/2018, Hanoimilk đã chậm nộp báo cáo tài chính (BCTC) năm có kiểm toán 3 năm liên tiếp từ 2015 đến 2017.

Thời hạn nộp BCTC kiểm toán là 30/3 nhưng cho đến nay, Hanoimilk vẫn chưa nộp BCTC kiểm toán 2017 đến HNX.

Như vậy, cổ phiếu HNM của Hanoimilk thuộc trường hợp bị hủy niêm yết theo quy định tại điểm K, khoản 1 Điều 60 Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

Những năm gần đây, kết quả kinh doanh của Hanoimilk ngày càng bết bát. Theo báo cáo mới nhất, trong 9 tháng đầu năm 2017, doanh thu bán hàng của Hanoimilk chỉ đạt 128,7 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2016 là 176,4 tỷ đồng), lợi nhuận trước thuế 442 triệu đồng (cùng kỳ năm 2016 là 1,8 tỷ đồng). Trong khi đó, chi phí lãi vay đã chiếm đến hơn 7 tỷ đồng.

 

Tin mới lên