Tài chính

Hoạt động sâu rộng tại Việt Nam, Google, Facebook đã nộp bao nhiêu tiền thuế?

(VNF) - Tính đến nay, Google, Facebook chưa có đại diện chính thức tại Việt Nam. Đối với dịch vụ quảng cáo trực tuyến của Google, YouTube, Facebook, cơ quan thuế chỉ mới quản lý thuế đối với các khoản thu nhập phát sinh từ đối tác/đại lý quảng cáo hoặc các doanh nghiệp mua dịch vụ trực tiếp của các công ty này tại Việt Nam.

Hoạt động sâu rộng tại Việt Nam, Google, Facebook đã nộp bao nhiêu tiền thuế?

Hoạt động sâu rộng tại Việt Nam, Google, Facebook đã nộp bao nhiêu tiền thuế?

Thông tin về việc nộp thuế của Google, Facebook đã được đưa ra tại buổi cho ý kiến về dự án Luật An ninh mạng của Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến nay Google, Facebook chưa có đại diện chính thức tại Việt Nam. Đối với dịch vụ quảng cáo trực tuyến của Google, YouTube, Facebook, cơ quan thuế chỉ mới quản lý thuế đối với các khoản thu nhập phát sinh từ đối tác/đại lý quảng cáo hoặc các doanh nghiệp mua dịch vụ trực tiếp của các công ty này tại Việt Nam.

Thống kê ban đầu cho biết năm 2016, các công ty trong nước nộp thuế thay cho Google, YouTube, Facebook là 46,86 tỷ đồng (thuế giá trị gia tăng là 25,28 tỷ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp là 21,58 tỷ đồng). Trong 9 tháng đầu năm 2017, các công ty trong nước nộp thuế thay cho Google, YouTube, Facebook là 73,2 tỷ đồng (thuế giá trị gia tăng là 39,08 tỷ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp là 34,12 tỷ đồng).

Bên cạnh nỗi lo thất thu thuế từ các đơn vị này, nhu cầu bảo vệ chủ quyền quốc gia với dữ liệu điện tử cũng được nêu ra khi các cơ quan soạn thảo trao đổi về Luật An ninh mạng sửa đổi.

Cụ thể, việc yêu cầu các công ty này phải đặt máy chủ tại Việt Nam khi cung cấp dịch vụ viễn thông đã không còn được đưa vào Dự thảo luật An ninh mạng mới nhất. Tuy nhiên, dự thảo luật vẫn yêu cầu đặt cơ quan đại diện và lưu trữ dữ liệu người dùng Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo Uỷ ban Quốc phòng An ninh, quy định như vậy sẽ đáp ứng được yêu cầu bảo vệ chủ quyền quốc gia đối với dữ liệu điện tử và xử lý các tình huống, hành vi trên không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; gắn nghĩa vụ, trách nhiệm của các doanh nhiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ xuyên biên giới trong việc phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ điều tra, xác minh, xử lý vi phạm liên quan đến người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam.

Quy định trên cũng sẽ tạo hành lang pháp lý cho các bộ, ngành chức năng quản lý chặt chẽ hoạt động của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới khi kinh doanh vào Việt Nam; đảm bảo chủ quyền thanh toán, chống thất thu thuế đối với các doanh nghiệp này; đồng thời, xóa bỏ sự bất bình đẳng trong hoạt động kinh doanh giữa các doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp trong nước.

Về yêu cầu đặt cơ quan đại diện và lưu trữ dữ liệu người sử dụng Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam, Uỷ ban Quốc phòng An ninh cho biết thực tế theo thống kê của Bộ Công an, tính đến tháng 1/2018, Google đã thuê 1.781 máy chủ, Facebook đã thuê 441 máy chủ của các doanh nghiệp Việt Nam để lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam. Điều này cho thấy các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài này đã phát triển khá sâu rộng tại Việt Nam, trong khi số tiền thuế đã nộp được coi là không tương xứng.

Tin mới lên