M&A

Kido muốn bán toàn bộ cổ phiếu quỹ, dự thu hơn 1.700 tỷ đồng

(VNF) - Lần mua vào cổ phiếu gần đây nhất của công ty này là vào cuối năm 2015. Khi đó, Kido đã mua vào hơn 29,5 triệu cổ phiếu với mức giá trung bình là 27.300 đồng/cổ phiếu.

Kido muốn bán toàn bộ cổ phiếu quỹ, dự thu hơn 1.700 tỷ đồng

Kido muốn bán toàn bộ cổ phiếu quỹ, dự thu hơn 1.700 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (HoSE: KDC) vừa thông qua phương án bán toàn bộ hơn 28 triệu cổ phiếu quỹ. Số lượng cổ phiếu này chiếm 10,05% tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành của công ty.

Tạm tính theo thị giá, Kido có thể thu về hơn 1.700 tỷ đồng từ việc bán cổ phiếu quỹ. Mục đích giao dịch theo công bốn là nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thời gian thực hiện dự kiến sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơn đăng ký.

Được biết, lần mua vào cổ phiếu gần đây nhất của công ty này là vào cuối năm 2015. Khi đó, Kido đã mua vào hơn 29,5 triệu cổ phiếu với mức giá trung bình là 27.300 đồng/cổ phiếu. Hiện thị giá của KDC đã tăng gấp 2,3 lần so với mức giá mua vào khi đó.

Cuối năm 2021, Kido đã sử dụng hơn 22,8 triệu cổ phiếu để chia thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10%, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới.

Về tình hình kinh doanh, Kido ghi nhận doanh thu thuần quý I đạt 2.879 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty cho biết ngành dầu ăn tiếp tục đóng góp tích cực vào doanh thu chung khi chiếm gần 88% tỷ trọng, còn lại đến từ ngành hàng thực phẩm với 12,2%.

Tiếp đó, chi phí bán hàng quý I/2022 tăng 26% so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận 296 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 100 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ của Kido đạt 150 tỷ đồng, tương đồng với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 152 tỷ đồng, tăng 1,3% và lợi nhuận sau thuế đạt 121 tỷ đồng, giảm 10% so với quý I/2021.

Năm 2022, Kido đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 14.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 900 tỷ đồng; tương đương tăng lần lượt 33% và 31% so với kết quả năm vừa qua.

Như vậy sau 3 tháng, Kido đã hoàn thành 20,6% kế hoạch về doanh thu và 16,8% kế hoạch về lợi nhuận.

Cổ phiếu KDC đóng cửa phiên 6/6 ở mức giá 63.500 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hoá thị trường ước tính hơn 15.900 tỷ đồng.

Tin mới lên