Tài chính

Kiến nghị không giao dự án mới cho nhà đầu tư chậm nộp tiền sử dụng đất

(VNF) - Cục thuế TP. Hà Nội mới đây có văn bản báo cáo Bộ Tài chính về việc thực hiện kết luận Thanh tra số 2351 của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý sử dụng đất đai tại Hà Nội.

Kiến nghị không giao dự án mới cho nhà đầu tư chậm nộp tiền sử dụng đất

Dự án khu nhà ở Xa La của đại gia Lê Thanh Thản tiếp tục được nhắc tới trong báo cáo của Cục Thuế Hà Nội.

Cục thuế Hà Nội cho biết, theo kết luận Thanh tra Chính phủ có 24 dự án nợ tiền sử dụng đất với tổng số tiền nợ là hơn 2.574 tỷ đồng. Số tiền sử dụng đất điều giảm là gần 4,4 tỷ đồng.

Ngoài số tiền sử dụng đất nợ còn phải thu là 1.256 tỷ đồng, trong đó, nợ có khả năng thu nhưng thực tế khó thu là 114 tỷ đồng.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ có 75 dự án nợ tiền chậm nộp với tổng số tiền là hơn 1.880 tỷ đồng. Số tiền chậm nộp tiền sử dụng đất đã điều chỉnh giảm là 826,5 tỷ đồng. Số tiền chậm nộp đã nộp NSNN luỹ kế đến thời điểm 30/11/2017 là 198 tỷ đồng.

Trong đó các dự án dự kiến sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm số tiền chậm nộp sau khi rà soát, hoàn thiện hồ sơ với số tiền sự kiến giảm gần 466 tỷ đồng.

Theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục thuế Hà Nội đã trực tiếp làm việc với các dự án chỉ đạo các Chi cục thuế liên quan đến tiếp tục rà soát, phân tích đánh giá nguyên nhân nợ và đề xuất các giải pháp thu hồi tiền sử dụng đất và tiền chậm nộp còn nợ đọng vào NSNN.

Qua đó, Cục thuế đã tổng hợp báo cáo, cụ thể đối với nhóm nợ chờ xử lý (1142,9 tỷ đồng/4 dự án), tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và môi trường và các đơn vị liên quan rà soát, xác định lại nghĩa vụ tài chính của dự án theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh và đôn đốc chủ đầu tư nộp NSNN theo quy định.

Đối với nhóm nợ có khả năng thu nhưng thực tế khó thu (114,1 tỷ đồng/3 dự án), Cục thuế đã thực hiện biện pháp đôn đốc, yêu cầu các chủ dự án thực hiện nghiêm kết luận của Đoàn Thanh tra Chính phủ, trong thời gian tới Cục thuế sẽ thực hiện các biện pháp đôn đốc tiếp theo theo quy định để thu hồi số nợ này vào NSNN.

Cũng theo Cục Thuế Hà Nội, đối với số tiền chậm nộp của các dự án dự kiến sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm sau khi rà soát, Cục thuế này đã chỉ đạo các chi cục thuế tiếp tục làm việc với các chủ đầu tư đôn đốc khẩn trương hoàn thiện hồ sơ với số tiền dự kiến giảm 455,9 tỷ đồng/11 dự án.

Đối với số tiền chậm nộp còn phải thu (hơn 400 tỷ đồng/35 dự án), Cục thuế đã thực hiện các biện pháp đôn đốc, yêu cầu các chủ dự án thực hiện nghiêm kết luận của đoàn Thanh tra Chính phủ.

Theo báo cáo của Cục thuế Hà Nội, một số dự án được "điểm danh" gồm Dự án khu đô thị mới huyện Quốc Oai của Công ty cổ phần đầu tư C.E.O với số tiền chậm nộp là 13,56 tỷ đồng; Dự án khu nhà ở Xa La của Xí nghiệp xây dựng số 1 Lai Châu với số tiền chậm nộp là hơn 11,7 tỷ đồng; Dự án khu nhà ở Bắc Hà của Công ty cổ phần xử lý nền móng và xây lắp Constrexim với số tiền chậm nộp là hơn 7,8 tỷ đồng....

Cục thuế Hà Nội cũng cho biết đã đề xuất với UBND TP. Hà Nội không giao dự án mới, không chấp thuận điều chỉnh quy hoạch đối với các chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính (bao gồm cả tiền chậm nộp) của dự án.

Tin mới lên