Tài chính

‘Mất’ 30% lợi nhuận, Tân Tạo bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

(VNF) – Kết quả kiểm toán cho thấy lãi ròng năm 2016 của Tân Tạo thực chất chỉ đạt hơn 38 tỷ đồng, giảm tới 30% so với báo cáo tài chính tự lập.

‘Mất’ 30% lợi nhuận, Tân Tạo bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Tân Tạo bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HOSE: ITA) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016. Theo báo cáo, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 243,25 tỷ đồng, tăng thêm 14,9 tỷ đồng so với báo cáo tài chính công ty tự lập.

Bên cạnh đó, chi phí tài chính điều chỉnh tăng mạnh thêm gần 15 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí lãi vay đã tăng gần 7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tại báo cáo tài chính tự lập, ITA ghi nhận mức lãi trong các công ty liên doanh/liên kết đạt 2,48 tỷ đồng, tuy nhiên sau kiểm toán lại hóa thành lỗ 1,77 tỷ đồng, tương ứng chênh lệch 4,25 tỷ đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp được điều chỉnh tăng mạnh từ 48,2 tỷ đồng lên 65,8 tỷ đồng, tương ứng tăng 18,6 tỷ đồng.

Với những sai khác được điều chỉnh đó, lợi nhuận sau thuế cả năm sau kiểm toán của ITA còn 39,22 tỷ đồng, giảm 15 tỷ đồng so với con số hơn 54 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế công ty tự lập, tương ứng mức giảm 28%.

Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ 38,23 tỷ đồng, giảm 30% so với trước kiểm toán và giảm tới 70% so với năm 2015.

Đặc biệt, các kiểm toán viên đã nhấn mạnh, ITA hiện có các khoản vay với giá trị 1.492 tỷ đồng (thời điểm 31/12/2016), trong đó gần 163 tỷ đồng nợ vay đã quá hạn thanh toán trong năm tài chính 2016 và hơn 285 tỷ đồng sẽ đến hạn thanh toán năm tài chính kết thúc 31/12/2017.

"Những vấn đề này cho thấy sự tồn tại yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của tập đoàn", báo cáo kiểm toán viết.

Trước đó, như VietnamFinance đã thông tin, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 do ITA tự lập cho biết, trong năm 2016, lãi sau thuế của ITA đạt mức 54,3 tỷ đồng, giảm 70% so với năm 2015.

Đáng chú ý, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của ITA ở mức âm (-) 897 tỷ đồng trong năm 2016. Đây là năm thứ 5 liên tiếp dòng tiền thuần kinh doanh của ITA là con số âm, cho thấy đã 5 năm qua, doanh nghiệp này không thu được tiền từ hoạt động kinh doanh dù hàng năm đều có lãi.

 ‘Mất’ 30% lợi nhuận, Tân Tạo bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục ảnh 1

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Tân Tạo đã âm 5 năm liên tiếp

Tính đến hết ngày 31/12/2016, tổng tài sản của ITA đạt mức 12.858 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,9% so với hồi đầu năm.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản vẫn là hàng tồn kho với trị giá 3.491 tỷ đồng, trong đó, tiêu biểu là Khu Công nghiệp Tân Đức (1.244 tỷ đồng), Khu E-City Tân Đức (1.315 tỷ đồng), Khu công nghiệp Tân Tạo (507 tỷ đồng) hay Khu dân cư Tân Đức (69 tỷ đồng)…

Đứng thứ 2 là lượng tài sản nằm trong các khoản đầu tư tài chính dài hạn với trị giá lên đến 3.140 tỷ đồng, trong đó, trị giá lớn nhất phải kể đến khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Tân Tạo với trị giá 1.752 tỷ đồng; tiếp đến là Đại học Tân Tạo với trị giá 611 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tính đến hết năm 2016, vốn chủ sở hữu của ITA tiếp tục giữ ở mức cao là 10.331 tỷ đồng, tăng 11,4% so với đầu năm. Trong khi đó, nợ phải trả ở mức 2.526 tỷ đồng.

Tin mới lên