Tài chính

Mở rộng chuỗi dược phẩm, lợi nhuận FPT Retail giảm hơn 120 tỷ đồng so với cùng kỳ

Lợi nhuận sau thuế của Công ty Cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Retail, mã: FRT) ghi nhận âm 19,7 tỷ đồng trong quý II/2020 trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 101 tỷ đồng.

Mở rộng chuỗi dược phẩm, lợi nhuận FPT Retail giảm hơn 120 tỷ đồng so với cùng kỳ

Theo giải trình lợi nhuận quý II/2020, ban lãnh đạo FPT Retail đưa ra nguyên nhân dẫn đến kết quả kinh doanh sụt giảm bởi doanh nghiệp này liên tục mở rộng chuỗi bán lẻ dược phẩm (FPT Long Châu) thêm 101 cửa hàng so với cùng kỳ (từ 34 cửa hàng cuối quý II/2019 lên 135 cửa hàng cuối quý II/2020). 

Do FPT Long Châu đang trong giai đoạn đầu tư mở rộng chuỗi dẫn đến chi phí tăng. Vì vậy, lợi nhuận trên báo cáo hợp nhất cũng giảm hơn 120 tỷ đồng so với cùng kỳ. 

Hiện FPT Retail sở hữu 75% vốn Công ty Cổ phần dược phẩm FPT Long Châu và tự tin đã tìm được công thức thành công cho chuỗi bán lẻ dược phẩm Long Châu nên đặt mục tiêu có 220 cửa hàng dược phẩm trong năm nay;

Đồng thời, kỳ vọng chiếm khoảng 30% thị phần kênh bán dược phẩm qua nhà thuốc trong 3-4 năm tới và mang về doanh thu khoảng 5.000 tỷ đồng, đóng góp 40% trong tổng doanh thu của FPT Retail.

Ngoài ra, theo báo cáo tài chính riêng, lợi nhuận sau thuế giảm từ 112 tỷ đồng trong quý II/2019 xuống âm 3,6 tỷ đồng trong quý II/2020 do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. 

Tình hình kinh doanh của FPT Retail bị ảnh hưởng khi nhiều cửa hàng FPT Shop bị đóng cửa trong thời điểm đầu tháng 04/2020. 

Bên cạnh đó, sức mua của thị trường giảm dẫn đến doanh thu quý II/2020 giảm 914 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 116 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019.

6 tháng đầu năm 2020, khoản phải trả người bán ngắn hạn của chuỗi bán lẻ này đã giảm hơn 800 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2019, chỉ còn 464 tỷ đồng (tính đến cuối tháng 06/2020).

Trong đó, khoản phải trả người bán ngắn hạn giảm nhiều nhất với Công ty TNHH Apple Việt Nam, chỉ còn 68 tỷ đồng thay vì 638,6 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2019.

FPT Retail đặt kế hoạch kinh doanh năm 2020 với doanh thu và lợi nhuận trước thuế giảm lần lượt 8% và 21% so với năm 2019.

Doanh nghiệp này dự tính doanh thu đạt 15.320 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế khoảng 220 tỷ đồng trong năm nay.

Tin mới lên