Tài chính

Mobifone ước lãi trước thuế 9 tháng đạt trên 4.500 tỷ đồng

(VNF) - Mobifone ước tính lợi nhuận trước thuế quý III/2019 đạt 1.879 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đạt 4.524 tỷ đồng.

Mobifone ước lãi trước thuế 9 tháng đạt trên 4.500 tỷ đồng

Mobifone ước lãi trước thuế 9 tháng đạt trên 4.500 tỷ đồng

Theo văn bản gửi lên Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp mới đây, Tổng công ty Viễn thông Mobifone cho biết ước tính trong quý III/2019, tổng công ty đạt tổng doanh thu 8.744 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đạt 24.495 tỷ đồng.

Về lợi nhuận, Mobifone ước tính lợi nhuận trước thuế quý III/2019 đạt 1.879 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đạt 4.524 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý III/2019, tổng tài sản của Mobifone ước đạt 29.917 tỷ đồng, chủ yếu được hình thành từ nguồn vốn chủ sở hữu lên đến 20.682 tỷ đồng.

Văn bản do Phó tổng giám đốc Bùi Sơn Nam ký. Ông Nam hiện là người duy nhất còn trong ban điều hành Mobifone, trong bối cảnh Tổng giám đốc cũng như các Phó tổng giám đốc còn lại đều bị khởi tố do liên quan đến thương vụ Mobifone mua AVG.

Theo báo cáo quyết toán riêng lẻ 6 tháng đầu năm 2019, bất chấp doanh thu thuần giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 15.168 tỷ đồng, kéo theo lợi nhuận gộp giảm 3,9% xuống còn 4.636 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế của Mobifone vẫn đạt 2.644 tỷ đồng, tăng 8,6%.

Nguyên nhân là do trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của Mobifone tăng gấp 5 lần lên 534 tỷ đồng.

Trong khi đó, các chi phí biến động nhiều, như: chi phí tài chính giảm 7,6% xuống 65,8 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 6,8% lên 2.095 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 12% xuống 412 tỷ đồng.

Ngoài ra, Mobifone còn ghi nhận khoản lợi nhuận khác 47,5 tỷ đồng, tăng gấp gần 10 lần.

Theo Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020, có 93 doanh nghiệp nhà nước phải thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020, trong đó có "ông trùm viễn thông" Mobifone.

Tin mới lên