Tài chính

Năm 2016, FPT báo lãi trước thuế 3.013 tỷ, tăng 5,7%

(VNF) – FPT báo lãi trước thuế 3.013 tỷ đồng trong năm 2016, tăng 5,7% so với năm 2015. Trong đó, mảng đem lại doanh thu lớn nhất là Sản xuất, phân phối và bán lẻ sản phẩm công nghệ chỉ đem về mức lãi trước thuế 534 tỷ đồng, kém xa mức lãi 944 tỷ đồng ở mảng Viễn thông và mức lãi 930 tỷ đồng từ mảng Phát triển phần mềm.

Năm 2016, FPT báo lãi trước thuế 3.013 tỷ, tăng 5,7%

Mảng đem lại doanh thu lớn nhất là Sản xuất, phân phối và bán lẻ sản phẩm công nghệ chỉ đem về mức lãi trước thuế 534 tỷ đồng, kém xa mảng Viễn thông và mảng Phát triển phần mềm

Công ty Cổ phần FPT (FPT) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2016, theo đó, doanh thu năm 2016 của FPT đạt mức 40.544 tỷ đồng, tăng 1,4% so với năm 2015.

Đóng góp lớn nhất trong doanh thu của FPT vẫn là mảng Sản xuất, phân phối và bán lẻ sản phẩm công nghệ với doanh thu năm 2016 đạt mức 23.036 tỷ đồng. Đây cũng là mảng kinh doanh duy nhất của FPT giảm doanh thu so với năm 2015 với mức giảm 8,6%. Nguyên nhân là lĩnh vực phân phối có sự sụt giảm mạnh về doanh thu và lợi nhuận do ảnh hưởng từ chính sách của Apple và việc ngừng kinh doanh điện thoại Lumia của Microsoft. Nếu tính riêng lĩnh vực bán lẻ, doanh thu năm 2016 của FPT vẫn tăng 35% so với năm 2015.

Trong khi đó, doanh thu ở hầu hết các mảng kinh doanh khác của FPT vẫn duy trì mức tăng đều đặn. Cụ thể, mảng Viễn thông có mức tăng 20,9%, mảng Nội dung số có mức tăng 30,7%, mảng Phát triển phần mềm có mức tăng 21,1%, mảng Tích hợp hệ thống có mức tăng 10%, mảng Giáo dục và Đầu tư có mức tăng 26,6%. Duy chỉ có mảng Dịch vụ Tin học giảm nhẹ 0,6%.

Lãi trước thuế năm 2016 của FPT đạt mức 3.013 tỷ đồng, tăng 5,7% so với năm 2015. Trong đó, mảng đem lại doanh thu lớn nhất là Sản xuất, phân phối và bán lẻ sản phẩm công nghệ chỉ đem về mức lãi trước thuế 534 tỷ đồng, kém xa mức lãi 944 tỷ đồng ở mảng Viễn thông và mức lãi 930 tỷ đồng từ mảng Phát triển phần mềm.

Tính đến hết ngày 31/12/2016, tổng tài sản của FPT đạt mức 29.912 tỷ đồng, tăng 14,8% so với hồi đầu năm. Đáng chú ý, lượng tiền gửi ngân hàng của FPT đang gia tăng với tốc độ lớn khi tổng tiền gửi ngân hàng (cả có kỳ hạn và không kỳ hạn) thời điểm kết thúc năm 2016 của FPT lên đến 9.338 tỷ đồng, tăng 59% so với con số 5.883 tỷ đồng của năm 2015.

Tin mới lên