Ngân hàng

Năm 2021, Ngân hàng Nhà nước thay đổi phương án mua ngoại tệ

(VNF) - Từ ngày 4/1/2021, Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện mua ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng có hủy ngang đối với các tổ chức tín dụng, với tỷ giá mua kỳ hạn là 23.125 VND/USD. Cùng với đó, cơ quan này cũng ngừng mua ngoại tệ giao ngay.

Năm 2021, Ngân hàng Nhà nước thay đổi phương án mua ngoại tệ

Năm 2021, Ngân hàng Nhà nước thay đổi phương án mua ngoại tệ

Ngân hàng Nhà nước mới đây đã có thông báo về việc điều chỉnh phương án mua ngoại tệ tới các tổ chức tín dụng.

Theo đó, từ ngày 31/12/2020, Ngân hàng Nhà nước sẽ ngừng niêm yết tỷ giá giao ngay tại Sở Giao dịch của Ngân hàng Nhà nước và ngừng mua ngoại tệ giao ngay.

Kế đó, từ ngày 4/1/2021, Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện mua ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng có hủy ngang với tỷ giá mua kỳ hạn là 23.125 VND/USD (bằng mức giá mua giao ngay gần nhất). Mỗi tổ chức tín dụng chỉ được hủy ngang 1 lần và toàn bộ giá trị giao dịch đối với mỗi bán ngoại tệ cho Ngân hàng Nhà nước theo phương án này.

Đối tượng Ngân hàng Nhà nước mua kỳ hạn là các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trạng thái ngoại tệ dương và có nhu cầu bán ngoại tệ cho Ngân hàng Nhà nước; mức ngoại tệ mua tối đa cho mỗi tổ chức tín dụng mỗi lần tương đương mức để đưa trạng thái ngoại tệ của tổ chức tín dụng đó về cân bằng.

Trạng thái ngoại tệ để xem xét duyệt mua ngoại tệ là trạng thái ngoại tệ của tổ chức tín dụng vào cuối ngày làm việc liền trước ngày làm việc Ngân hàng Nhà nước mua ngoại tệ.

Trên thực tế, trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2020, Ngân hàng Nhà nước đã không công bố giá mua USD.

Ngân hàng Nhà nước không công bố giá mua USD trong ngày 31/12/2020

Trước đây, Ngân hàng Nhà nước cũng thực hiện mua/bán ngoại tệ theo kỳ hạn, đặc biệt là mua của các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ dương quy mô lớn để cân bằng trạng thái, với kỳ hạn mua là 3 tháng.

Tin mới lên