Tài chính

Năm Bảy Bảy (NBB) muốn bán toàn bộ cổ phiếu quỹ

(VNF) - Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy vừa thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ và hồ sơ bán cổ phiếu quỹ.

Năm Bảy Bảy (NBB) muốn bán toàn bộ cổ phiếu quỹ

Năm Bảy Bảy muốn bán toàn bộ cổ phiếu quỹ.

Căn cứ nhu cầu tài chính trong năm 2022, Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (HoSE: NBB) đã thông qua việc bán 315.861 cổ phiếu quỹ và hồ sơ bán cổ phiếu quỹ nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Được biết, tính tới 30/6/2022, Năm Bảy Bảy đang ghi nhận 7,09 tỷ đồng giá trị cổ phiếu quỹ, tương ứng sở hữu 315.861 cổ phiếu quỹ. Như vậy, ước tính giá trị mua trung bình là 22.437 đồng/cổ phiếu.

Được biết, từ năm 2021 đến nay, cổ đông lớn của NBB là Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (HoSE: CII) đã liên tục bán ra số lượng lớn cổ phiếu NBB.

Tính từ giai đoạn tháng 10/2021 đến đầu tháng 7, số lượng cổ phiếu NBB mà CII đã thoái lên tới hơn 45 triệu đơn vị. Tỷ lệ sở hữu đã giảm từ 87,94% về 47,51%%.

Và mới đây, từ ngày 7/7 đến 5/8, CII tiếp tục bán thêm 10 triệu cổ phiếu NBB để giảm sở hữu từ 47,51% về còn 37,52% vốn điều lệ.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2022, Năm Bảy Bảy ghi nhận doanh thu đạt 93,37 tỷ đồng, giảm 76,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 0,41 tỷ đồng, giảm 99,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 36,4% lên 51%.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), quý II, Công ty ghi nhận lỗ 15,26 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 42,36 tỷ đồng, tức giảm thêm 57,62 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Năm Bảy Bảy ghi nhận doanh thu đạt 169,16 tỷ đồng, giảm 69,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 1,96 tỷ đồng, giảm 98,8% so với cùng kỳ.

Năm 2022, NBB lên kế hoạch tổng doanh thu đạt 800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 102 tỷ đồng. Trong đó lợi nhuận mục tiêu giảm tới 67% mức thực hiện của năm 2021. Công ty dự kiến chia cổ tức năm 2022 cho cổ đông với tỷ lệ 15%, tương tự như năm 2021.

Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Năm Bảy Bảy mới hoàn thành được 1,9% kế hoạch lợi nhuận năm và cách rất xa kế hoạch năm.

Theo giải trình từ phía công ty, năm 2022 công ty đang thực hiện, bổ sung các thủ tục pháp lý, tiến hành bồi thường giải phóng mặt bằng tại dự án DeLagi - Bình Thuận và các dự án khác ở khu vực TP. HCM. Doanh thu ghi nhận chủ yếu trong quý II/2022 phát sinh từ dự án Sơn Tịnh - Quảng Ngãi.

Do đó, kết quả kinh doanh của công ty biến động mạnh so với cùng kỳ là do doanh thu từ kinh doanh bất động sản giảm dẫn đến lợi nhuận gộp giảm so với cùng kỳ và thu nhập từ hoạt động tài chính giảm 67% và chi phí lãi vay tăng so với cùng kỳ.

Tin mới lên