Thị trường

Nguồn thu về 'túi tiền' quốc gia vượt 1 triệu tỷ đồng

Tổng cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách tháng 10/2021 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 121.482 tỷ đồng, bằng 10,9% dự toán. Lũy kế 10 tháng đạt 1,02 triệu tỷ đồng, bằng 92,1% dự toán.

Nguồn thu về 'túi tiền' quốc gia vượt 1 triệu tỷ đồng

Nguồn thu về 'túi tiền' quốc gia vượt 1 triệu tỷ đồng

Số thu ngân sách tháng 10 tăng cao so với tháng 8 và tháng 9 là do có thu hồi tiền thuế đã hết thời gian gia hạn khoảng 20.000 tỷ đồng (gồm: thuế TNDN khoảng 15.000 tỷ đồng, thuế GTGT hơn 5.000 tỷ đồng).

Số thu một số khoản phát sinh theo quý và năm khoảng 46.300 tỷ đồng (gồm thuế TNDN tạm nộp quý III khoảng 29.600 tỷ đồng, thuế GTGT quý III khoảng 6.500 tỷ đồng, thuế TNCN quý III khoảng 2.500 tỷ đồng, tiền thuê đất kỳ 2 trong năm khoảng 4.000 tỷ đồng, thu cổ tức và lợi nhuận còn lại là 3.741 tỷ đồng).

Như vậy, số thu phát sinh tháng 10 khoảng 55.100 tỷ đồng (tháng 8 là 54.790 tỷ đồng, tháng 9 là 50.772 tỷ đồng). Trong đó thuế thu nhập cá nhân tháng 10 đạt 9.442 tỷ đồng. Đáng chú ý riêng thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản tháng 10 khoảng 1.400 tỷ đồng (tháng 8 chỉ 640 tỷ đồng, tháng 9 là 685 tỷ đồng).

Thu từ lệ phí trước bạ tháng 10 cũng có những chuyển biến tích cực, đạt 3.322 tỷ đồng, (tháng 9 là 1.930 tỷ đồng, tháng 8 là 984 tỷ đồng). "Số thu tăng cao là do sau khi các địa phương nới lỏng giãn cách xã hội, các DN và người dân tập trung lượng hồ sơ làm thủ tục trước bạ lớn", Tổng cục Thuế nêu lý do.

Riêng đối với khoản thu thuế thu nhập doanh nghiệp tháng 10 ước đạt 44.600 tỷ đồng. Nguyên nhân là do trong quý III năm 2021, các DN tập trung nộp quyết toán thuế TNDN quý 3, nhiều ngân hàng thương mại chưa thực hiện trích lập đủ quỹ dự phòng rủi ro theo quy định tại Thông tư số 03/TT-NHNN; nhiều DN chưa hạch toán đủ số chi phí cho hoạt động phòng chống dịch và ủng hộ quỹ vắc xin khi tính lợi nhuận để tạm nộp thuế trong 3 quý đầu năm dẫn đến số thuế TNDN nộp cao hơn thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thống kê cho thấy, 10 tháng đầu năm, toàn ngành Thuế thực hiện thu hồi nợ đọng ước đạt 23.100 tỷ đồng, đạt 76,7% chỉ tiêu thu nợ giao.

Tin mới lên