Tài chính

Phát hành xong cổ phiếu trả cổ tức, Dabaco (DBC) hoàn tất nâng vốn lên 2.420 tỷ

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HoSE: DBC) báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Phát hành xong cổ phiếu trả cổ tức, Dabaco (DBC) hoàn tất nâng vốn lên 2.420 tỷ

Phát hành xong cổ phiếu trả cổ tức, Dabaco (DBC) hoàn tất nâng vốn lên 2.420 tỷ đồng.

Theo đó, ngày 23/6, công ty đã phát hành thêm hơn 11,5 triệu cổ phiếu để nâng nâng số lượng cổ phiếu lưu hành lên 242 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ 2.420 tỷ đồng.

Đây là cổ phiếu phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức được 1 quyền và cứ 20 quyền được nhận cổ tức bằng 1 cổ phiếu. Nguồn vốn phát hành là nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu quý I của Dabaco đạt hơn 2.805 tỷ dồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 13,4% và giảm 97,6% so với mức thực hiên quý I/2021.

Theo tập đoàn, ngành chăn nuôi tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn kép cả trên người và vật nuôi từ đại dịch Covid-19 và dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi. Bên cạnh đó, diễn biến phức tạp của xung đột Nga –Ukraine cũng ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng nguồn nguyên liệu đầu vào và các hoạt động giao thương, vận tải quốc tế.

Việc đứt gãy chuỗi cung ứng và những khó khăn, cản trở từ dịch bệnh đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất và tiêu dùng, chi phí thức ăn chăn nuôi tăng cao trong khi giá các sản phẩm chăn nuôi lại không tăng, làm ảnh hưởng không nhỏ tới ngành chăn nuôi nói chung và các công ty chăn nuôi thuộc Dabaco nói riêng.

Trong năm 2022, DBC đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 22.558 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 918 tỷ đồng, lần lượt tăng 12,8% và 10,7% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, công ty chỉ hoàn thành 0,9% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tin mới lên