Học thuật

Phòng vệ là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Phòng vệ (hedging) là gì?

Phòng vệ là gì?

Phòng vệ (hedging) là hành vi của người mua hoặc người bán nhằm bảo vệ thu nhập của mình khi phải đối phó sự tăng giá trong tương lai.

Phòng vệ (hedging) là hành vi của người mua hoặc người bán nhằm bảo vệ thu nhập của mình khi phải đối phó sự tăng giá trong tương lai. Chẳng hạn để giảm sự thua lỗ do tỷ giá hối đoái thay đổi, một công ty Việt Nam đầu tư ở nước ngoài tìm cách tự bảo hiểm (gọi là phòng vệ) khoản đầu tư của mình bằng cách vay khoản tiền tương ứng ở nước này. Khi đó, nếu sự thay đổi tỷ giá hối đoái làm giảm giá trị tính bằng đồng Việt Nam của tài sản mà nó đầu tư ở nước ngoài, thì điều này cũng đồng thời làm giảm giá trị tính bằng ngoại tệ của số nợ mà nó đã vay. Hợp đồng quyền chọn thường được sử dụng làm công cụ tự vệ hay tự bảo hiểm.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Cách tốt nhất để hiểu về phòng vệ rủi ro là coi nó giống như một loại bảo hiểm. Khi mọi người quyết định phòng vệ rủi ro, họ được bảo hiểm chống lại những khả năng biến động có thể xảy ra trong tương lai. Điều này không ngăn chặn được một sự việc tiêu cực xảy ra, nhưng nếu nó xảy ra mà bạn đang phòng vệ đúng cách, tác động tiêu cực của sự việc sẽ được giảm nhẹ. Vì vậy, hành động phòng vệ rủi ro xảy ra hầu như ở khắp mọi nơi, và chúng ta thấy nó hàng ngày.

Nhà quản lý danh mục đầu tư, nhà đầu tư cá nhân và các công ty sử dụng các kỹ thuật phòng vệ để giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên, tại các thị trường tài chính, phòng vệ rủi ro trở nên phức tạp hơn so với chỉ đơn giản là trả tiền cho một công ty bảo hiểm một khoản phí hàng năm. Phòng vệ chống lại rủi ro đầu tư có nghĩa là sử dụng các công cụ tài chính trên thị trường một cách chiến lược để bù đắp lại rủi ro của bất kỳ biến động giá bất lợi nào. Nói cách khác, các nhà đầu tư phòng vệ một khoản đầu tư bằng việc tạo ra một khoản đầu tư khác.

Về mặt kỹ thuật, để phòng vệ bạn sẽ đầu tư vào hai chứng khoán có mối tương quan đối lập nhau. Tất nhiên, không có gì trong thế giới này là miễn phí, vì vậy bạn  phải trả tiền cho loại hình bảo hiểm này dưới hình thức này hay hình thức khác.

 

Tin mới lên