Tài chính

Quán quân lãi ròng Vinamilk gửi nửa tỷ USD tại ngân hàng

(VNF) – Vinamilk tiếp tục giữ ngôi vị quán quân lãi ròng khi đạt 5.851 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2017, qua đó rộng cửa đưa lãi ròng vượt 10.000 tỷ đồng trong năm 2017. Đáng chú ý, hiện Vinamilk đang gửi tới 11.656 tỷ đồng tại ngân hàng, tương đương nửa tỷ USD, chiếm 36% tổng tài sản tập đoàn này.

Quán quân lãi ròng Vinamilk gửi nửa tỷ USD tại ngân hàng

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu 2017 đã soát xét, theo đó, doanh thu thuần của Vinamilk đạt 25.397 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

84,7% doanh thu của Vinamilk là đến từ các khách hàng trong nước, còn lại là các khách hàng nước ngoài.

Tỷ lệ giá vốn trên doanh thu thuần của Vinamilk tiếp tục duy trì ổn định ở mức 51%, trong khi đó, các chi phí khác như chi phí lãi vay, chi phí bán hàng chỉ tăng nhẹ, lần lượt là 2,4% và 7,9%. Thậm chí, chi phí quản lý doanh nghiệp của Vinamilk kỳ này còn giảm 1,5%.

Kết thúc nửa đầu năm 2017, lợi nhuận sau thuế (lãi ròng) của Vinamilk đạt 5.851 tỷ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức lãi ròng cao nhất trong tất cả các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán. Vinamilk đang đứng trước cơ hội đưa lãi ròng vượt mốc 10.000 tỷ trong năm 2017.

Tính đến hết ngày 30/6/2017, tổng tài sản của Vinamilk đạt 31.955 tỷ đồng, tăng 8,8% so với hồi đầu năm, trong đó, đáng chú ý, phần lớn tài sản của Vinamilk hiện đang gửi ngân hàng.

Cụ thể, Vinamilk hiện có tổng cộng 11.656 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng (tương đương khoảng nửa tỷ USD), chiếm 36,5% tổng tài sản tập đoàn, trong đó 557 tỷ đồng là tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và 11.009 tỷ đồng là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn từ trên 3 tháng đến không quá 1 năm.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của Vinamilk đến hết ngày 30/6/2017 đạt 24.753 tỷ đồng, tăng 10,5% so với đầu năm. Nợ phải trả đạt 7.201 tỷ đồng, tăng 3,3%, trong đó, tổng nợ vay (cả ngắn hạn và dài hạn) đạt 434 tỷ đồng, giảm mạnh 73,8%.

Tin mới lên