Tài chính

Quốc Cường Gia Lai báo lãi sau thuế 81 tỷ, tăng gần 40%

(VNF) - Trong năm 2020, Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) đã tăng bàn giao nhà cho khách hàng dẫn đến doanh thu và lợi nhuận của công ty đạt được sự tăng trưởng mạnh mẽ.

Quốc Cường Gia Lai báo lãi sau thuế 81 tỷ, tăng gần 40%

Tăng bàn giao nhà cho khách, Quốc Cường Gia Lai báo lãi sau thuế tăng trưởng gần 40%, đạt hơn 81 tỷ đồng

Quý IV/2020, Quốc Cường Gia Lai đạt 300 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 77% so với cùng kỳ năm 2019. Tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần giảm về 67%, trong khi cùng kỳ là 91%, giúp lợi nhuận gộp thu về cao gấp 6,8 lần so với quý IV/2019, đạt 98,3 tỷ đồng.

Biên lãi gộp tăng thêm hơn 24 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2019, đạt 32,78%.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý IV tăng cao so với cùng kỳ năm 2019, lần lượt đạt 21,4 tỷ đồng và 26 tỷ đồng.

Khấu trừ đi khoản lỗ 23,4 tỷ đồng ở hoạt động tài chính và các chi phí khác, Quốc Cường Gia Lai báo lãi sau thuế quý IV đạt 19,8 tỷ đồng, một sự khởi sắc so với khoản lỗ sau thuế 15,3 tỷ đồng cùng kỳ năm 2019.

Lũy kế năm 2020, doanh thu của Quốc Cường Gia Lai cao hơn gấp đôi năm 2019, đạt gần 1.868 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cũng được kéo lên mức tăng trưởng gần 40%, đạt hơn 81 tỷ đồng cả năm 2020.

Với kết quả này, Quốc Cường Gia Lai đã vượt kế hoạch về doanh thu và hoàn thành hơn 81% kế hoạch về lợi nhuận.

Theo giải trình của ban lãnh đạo, trong năm 2020, Quốc Cường Gia Lai đã tăng bàn giao nhà cho khách hàng, khiến các khoản trả trước của khách hàng được kết chuyển sang doanh thu, từ đó dẫn đến doanh thu và lợi nhuận của công ty đạt được tăng trưởng như trên.

Tổng tài sản của Quốc Cường Gia Lai tại thời điểm cuối năm 2020 là hơn 10.331 tỷ đồng, giảm hơn 9% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm hơn 70%, đạt 7.372 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của Quốc Cường Gia Lai là 6.094 tỷ đồng. Tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn chỉ chiếm hơn 8% ở mức hơn 500 tỷ đồng. Cùng với việc tăng doanh thu, khoản mục người mua trả tiền trước của Quốc Cường Gia Lai tại thời điểm cuối năm giảm xuống còn hơn 551 tỷ đồng, trong khi ở thời điểm đầu năm là 1.339 tỷ đồng.

Quốc Cường Gia Lai hiện vẫn ghi nhận hơn 2.800 tỷ đồng tiền nhận của Công ty Cổ phần Đầu tư Sunny Island liên quan đến dự án Bắc Phước Kiển. 

Về dự án này, vào tháng 1 vừa qua, Quốc Cường Gia Lai đã tiến hành khởi kiện Sunny Island ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) và được VIAC thụ lý.

Dự án Bắc Phước Kiển được Quốc Cường Gia Lai bắt đầu lên kế hoạch từ năm 2007, với quy mô 91,6ha, kỳ vọng đem về doanh thu trên 12.000 tỷ đồng và lợi nhuận trên 7.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2011-2016.

Ở ĐHCĐ thường niên năm 2020, bà Nguyễn Thị Như Loan cho biết Quốc Cường Gia Lai đã làm được 5/7 bước tại dự án Phước Kiển, tuy nhiên do các vướng mắc về giải phóng mặt bằng và thủ tục, dự án đến nay vẫn chưa thể triển khai.

Tin mới lên