Tiêu điểm

Quốc hội thông qua Nghị quyết về GPMB sân bay Long Thành

(VNF) – Với 449 đại biểu tham gia (chiếm 91,45%), trong đó có 403 tán thành (chiếm 82,08%), 41 đại biểu không tán thành (chiếm 8,35%), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành dự án thành phần.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về GPMB sân bay Long Thành

Nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã được tách ra thành dự án thành phần.

Theo Nghị quyết, diện tích đất thu hồi bao gồm: diện tích đất của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (5.000 ha) và diện tích đất xây dựng các khu tái định cư tập trung, diện tích nghĩa trang, diện tích các công trình phục vụ tái định cư. 

Theo đó, việc thu hồi đất phải bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống và sản xuất của người dân vùng chịu ảnh hưởng của dự án; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Khu tái định cư tập trung phải được xây dựng đồng bộ về kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, phù hợp với điều kiện, phong tục, tập quán của địa phương.

Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Đồng Nai và các bộ, ngành liên quan triển khai lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Dự án thành phần) báo cáo Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Trước đó ngày 1/6/2017 và ngày 8/6/2017, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ và Hội trường đối với Tờ trình của Chính phủ về việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành Dự án thành phần.

Đa số ý kiến tán thành sự cần thiết tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần nhằm đảm bảo tiến độ dự án theo Nghị quyết số 94/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội.

Tuy nhiên có ý kiến băn khoăn về những hệ lụy nếu Quốc hội không thông qua báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong khi đã thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. 

Về điều này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, do đặc thù công tác giải phóng mặt bằng thường mất nhiều thời gian, phát sinh khó khăn, vướng mắc, làm tăng chi phí nếu quá trình thực hiện kéo dài, do vậy việc cho phép tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành Dự án thành phần sẽ bảo đảm tiến độ của Dự án, tiết kiệm chi phí và đáp ứng nguyện vọng của người dân.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng khẳng định nội dung của Dự án thành phần không mâu thuẫn với Nghị quyết 94. Việc ban hành Nghị quyết riêng cũng là để tạo cơ sở pháp lý cho Chính phủ lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. 

Mặt khác, theo Nghị quyết 94 thì Quốc hội còn tiếp tục thông qua báo cáo khả thi từng giai đoạn của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, như vậy, vẫn có nhiều nghị quyết về Dự án tồn tại cùng với Nghị quyết 94 mà không phải sửa đổi Nghị quyết 94.

Quốc hội thông qua Nghị quyết tách dự án sân bay Long Thành ảnh 1

Việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành Dự án thành phần sẽ giúp bảo đảm tiến độ của Dự án sân bay Long Thành

Cũng trong phiên họp chiều nay (19/6), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 với 454 đại biểu tán thành, chiếm 92,46%.

Theo nghị quyết, tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 1.291.342 tỉ đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2014 chuyển sang năm 2015, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2014, thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương và thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.502.189 tỉ đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2015 sang năm 2016. Bội chi ngân sách nhà nước là 263.135 tỉ đồng, bằng 6,28% tổng sản phẩm trong nước (GDP), không bao gồm kết dư ngân sách địa phương. Nguồn bù đắp bội chi ngân sách nhà nước gồm: vay trong nước 195.900 tỉ đồng; vay ngoài nước 67.235 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng "bấm nút" thông qua Luật Thủy lợi với 457 đại biểu tán thành, chiếm 93,08%; thông qua Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi) với 458 đại biểu tán thành, chiếm 93,28%; thông qua Luật Du lịch (sửa đổi) với 438 đại biểu tán thành, chiếm 89,21%.

Tin mới lên