Học thuật

Sản phẩm cấp thấp là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance Sản phẩm cấp thấp (inferior product or good) là gì?

Sản phẩm cấp thấp là gì?

Sản phẩm cấp thấp hay hàng cấp thấp (inferior product or good) là hàng hóa và dịch vụ có hệ số co giãn thu nhập của nhu cầu âm: nghĩa là khi thu nhập tăng, người tiêu dùng mua loại hàng hóa này ít hơn.

Sản phẩm cấp thấp là gì?

Sản phẩm cấp thấp hay hàng cấp thấp (inferior product or good) là hàng hóa và dịch vụ có hệ số co giãn thu nhập của nhu cầu âm: nghĩa là khi thu nhập tăng, người tiêu dùng mua loại hàng hóa này ít hơn.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Trái ngược với hàng hóa thứ cấp là hàng hóa thông thường. Trong hình bên dưới, cầu hàng hóa thứ cấp X giảm từ X1 xuống X2 khi chế ước ngân sách chuyển dịch từ BC1 sang BC2 (giá cả hàng hóa không đổi).

 

 

 

Tin mới lên