Học thuật

Sản xuất hàng loạt là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Sản xuất hàng loạt (mass production) là gì?

Sản xuất hàng loạt là gì?

Sản xuất hàng loạt, sự, phương pháp (mass production) là việc sản xuất hàng hóa với khối lượng lớn, sử dụng dây chuyển sản xuất liên tục và các phương pháp sản xuất sử dụng nhiều tư bản.

Sản xuất hàng loạt là gì?

Sản xuất hàng loạt, sự, phương pháp (mass production) là việc sản xuất hàng hóa với khối lượng lớn, sử dụng dây chuyển sản xuất liên tục và các phương pháp sản xuất sử dụng nhiều tư bản. Phương pháp sản xuất hàng loạt được sử dụng nhiều ở những ngành có sản xuất tiêu chuẩn hóa cao, ứng dụng máy móc và quy trình sản xuất tự động để thay thế lao động. Những ngành sản xuất hàng loạt thường có đặc trưng là mức độ tập trung người bán cao, điều kiện gia nhập khó khăn và khai thác được kinh tế quy mô, dẫn tới đơn phi (chi phí đơn vị) thấp.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Sản xuất hàng loạt (mass production) hay sản xuất dây chuyền là một phương pháp tổ chức (tức là bố trí và sắp xếp) việc thực hiện các công việc trong sản xuất hay trong thực hiện dự án. Phương pháp sản xuất dây chuyền (Stream-line) là trường hợp đặc biệt của phương pháp tổ chức thực hiện công việc theo tổ đội chuyên nghiệp, tức là các công việc có cùng một tính chất chuyên môn trong các gói công việc khác nhau được gom lại để giao cho từng tổ đội nhân lực chuyên nghiệp với biên chế cố định, sử dụng một số lượng máy móc (vật lực) ổn định, thực hiện tuần tự theo thời gian lần lượt từ gói công việc này sang gói công việc khác nhưng chỉ trên những phần việc theo đúng chuyên môn của tổ đội đó thôi.

Nhưng khác với phương pháp tổ chức chức thực hiện công việc theo tổ đội chuyên nghiệp (sự thực hiện tuần tự theo thời gian có thể là không liên tục hoặc liên tục), trong phương pháp tổ chức thực hiện công việc theo dây chuyền từng công việc chuyên môn (tức là công việc có cùng tính chất chuyên môn) trên các gói công việc, được thực hiện liên tục theo thời gian (không có gián đoạn thời gian thực hiện giữa các công tác chuyên môn do mỗi tổ đội chuyên nghiệp đảm nhiệm lần lượt trên các gói công việc), tạo thành một chuỗi liên tục không ngừng nghỉ các công tác chuyên môn dành cho tổ đội chuyên nghiệp đó thực hiện được gọi là dây chuyền đơn vị (hay dây chuyền đơn).

Trong thực hiện dự án, do tính hữu hạn của dự án nên dây chuyền đơn cũng có độ dài hữu hạn (các tổ đội chuyên nghiệp biên chế cố định thực hiện tuần tự một cách liên tục các công tác chuyên môn lần lượt trên một số hữu hạn các gói công việc khác nhau). Còn trong sản xuất công nghiệp, do sản xuất hàng loạt trên các dây chuyền sản xuất, nên dây chuyền đơn vị mang tính chất vô thời hạn (có thể sản xuất sản phẩm với số lượng vô hạn mà không bị khống chế trước như trong dự án).

Tin mới lên