Học thuật

Sáng chế là gì? Đặc điểm của sáng chế

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Sáng chế (invention) là gì? Đặc điểm của sáng chế.

Sáng chế là gì? Đặc điểm của sáng chế

Sáng chế (invention) là việc tạo ra phương pháp, quy trình sản xuất hoặc sản phẩm mới.

Sáng chế là gì?

Sáng chế (invention) là việc tạo ra phương pháp, quy trình sản xuất hoặc sản phẩm mới. Sáng chế là phương diện quan trọng của hoạt động thị trường và là yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ở cấp các thị trường cá biệt, sáng chế làm con người ta có thể cung ứng hàng hóa và dịch vụ cho người tiêu dùng với chi phí, giả cả thấp hơn hoặc sản phẩm mới.

Xét trên giác độ vĩ mô, sáng chế góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tức làm tăng thu nhập và sản lượng thông qua việc cải thiện chất lượng khối lượng tư bản của đất nước,vì các khoản đầu tư và công nghệ mới sẽ làm tăng năng suât.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đặc điểm của sáng chế

Bản chất tạo ra phương tiện mới sản phẩm mới về nguyên lý kỹ thuật, chưa từng tồn tại hoặc đã tồn tại trong một nhóm nhỏ song không phổ biến và là bí mật đối với cộng đồng, tức sáng chế vẫn có thể là mô tả chi tiết kỹ thuật tạo ra một sản phẩm kỹ thuật hoặc quy trình kỹ thuật bí mật;

Không có khả năng áp dụng để giải thích thế giới;

Có khả năng áp dụng trực tiếp hoặc qua thử nghiệm để ứng dụng vào sản xuất và đời sống;

Có giá trị thương mại, mua bán bằng sáng chế (patent) và giấy phép (licence);

Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp;

Bị tiêu vong theo sự tiến bộ của công nghệ.

Tin mới lên